Policy Brief: Clean Nordic Oceans – verkosto, jonka tavoitteena on merien roskaantumisen ja haamukalastuksen vähentäminen

Tietoja

Publish date
Abstract
Clean Nordic Oceans -verkosto perustettiin, jotta Pohjoismaat voivat vaihtaa tietoa ja kokemuksia menetelmistä ja toimista, joilla voidaan ehkäistä haamuverkkokalastusta ja merten roskaantumista sekä lisätä käytöstä poistettujen kalastusvälineiden kierrätystä ammatti- ja virkistyskalastajien keskuudessa ja tarjota tarkoitukseen vastaanottopisteitä. Verkostoon ovat osallistuneet kaikki Pohjoismaat.Projektin aikana luotiin verkostoja Pohjoismaissa ja niiden ulkopuolella projektin verkkosivuston (www.cnogear.org), työpajojen, seminaarien, konferenssien, videoiden ja sosiaalisen median avulla. Tavoitteena on tuoda helpotusta haasteisiin, joita kalastuksen aiheuttama merten roskaantuminen synnyttää.Projektin aikana tehtiin tärkeitä löydöksiä, ja raportista käy ilmi muun muassa, että kaikissa Pohjoismaissa on kiinnitetty liian vähän huomiota merten roskaantumisen ehkäisemiseen kalastajien tietoisuutta lisäämällä ja asenteita muuttamalla. Raportissa ehdotetaan erilaisia toimenpiteitä. Osa niistä voi sopia kaikille maille, mutta yhtä kaikille sopivaa patenttiratkaisua ei ole.
Publication number
2020:023