Pohjoismaisessa matkailuyhteistyössä suuria mahdollisuuksia

18.03.19 | Uutinen
Islands turismminister Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir och Sigrún Brynja Einarsdóttir, som skrivit turismrapporten.
Valokuvaaja
Þórir Hrafnsson

Ragnheiður Elín Árnadóttir (oik.) luovutti raporttinsa Islannin matkailuministerille Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttirille 27. maaliskuuta.

Pohjoismailla on paljon voitettavaa, jos ne tekevät yhteistyötä matkailualalla. Hyödyllisiä yhteistyöalueita voivat olla esimerkiksi innovointi, digitalisaatio ja markkinointi. Tämä ilmenee Pohjoismaiden ministerineuvoston teettämästä uudesta selvityksestä.

Matkailualan yhteistyötä käsittelevän selvityksen on tehnyt Islannin entinen teollisuus- ja elinkeinoministeri Ragnheiður Elín Árnadóttir, ja se sisältää useita ehdotuksia yhteistyön vahvistamisesta. Raportin on määrä pohjustaa valmisteilla olevaa pohjoismaista matkailusuunnitelmaa, joka julkistetaan myöhemmin tänä vuonna.

Matkailu on Pohjoismaiden ministerineuvoston keskeinen painopistealue, ja matkailuyhteistyöhön keskitytään myös Pohjoismaiden elinkeinoministerien kesäkuun kokouksessa Islannissa.

Ragnheiður Elín Árnadóttir mainitsee raportissaan kestävän matkailun esimerkkinä osa-alueesta, jossa Pohjoismailla on yhteiset haasteet ja jossa yhteistyön vahvistaminen tuottaa hyötyä. Hän ehdottaa myös, että Pohjoismaat laativat kestävälle matkailulle etenemissuunnitelman, jossa on mitattavissa olevat kunnianhimoiset tavoitteet. Hän toivoo ylipäätään, että Pohjoismaiden poliitikot määrittelisivät kestävän matkailun yhteistyölle selkeitä tavoitteita ja painopistealueita. 

Yhteistyön on tuotettava lisäarvoa

Myös digitalisaatio on Ragnheiður Elín Árnadóttirin selvityksessä tärkeä yhteistyöalue. Hän ehdottaa, että Pohjoismaat perustaisivat matkailun digitalisaatiofoorumin, jonka tehtävänä olisi esimerkiksi kehittää älykkäisiin kohteisiin liittyviä uusia ideoita. Lisäksi hän kaipaa tilasto- ja mobiilidatayhteistyön lisäämistä.

Ragnheiður Elín Árnadóttirin mukaan yhteistyön tulee olla tehokasta, tarkoituksenmukaista ja lisäarvoa tuottavaa. Muodon vuoksi tehtävää yhteistyötä hän ei kaipaa, ja yhteistyön tulisi hänen mielestään perustua nykyisiin rakenteisiin.

– Monet matkailualan haasteista ovat samoja kaikissa Pohjoismaissa, joten yhteistyötä lisäämällä voidaan voittaa paljon. Selvitystyössäni kävi selkeästi ilmi, että matkailualan pohjoismaisen yhteistyön lisäämiseen on sekä tarvetta että kiinnostusta. Mailla on paljon opittavaa toisiltaan, Ragnheiður Elín Árnadóttir sanoo.