Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Stor potential för nordiskt samarbete inom turism

18.03.19 | Nyhet
Islands turismminister Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir och Sigrún Brynja Einarsdóttir, som skrivit turismrapporten.
Fotograf
Þórir Hrafnsson

Ragnheiður Elín Árnadóttir (t.h.) överräckte sin rapport till Islands turismminister Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir den 27 mars.

De nordiska länderna har mycket att vinna på att samarbeta inom turism. Områden där samarbete kan löna sig är bland annat innovation, digitalisering och marknadsföring. Det sägs i en ny rapport som Nordiska ministerrådet har låtit göra.

Analysen är gjord av Ragnheiður Elín Árnadóttir, tidigare industri- och näringsminister på Island och i sin analys kommer hon med en rad förslag på hur samarbetet skulle kunna stärkas. Rapporten ska ses som ett underlag för den kommande nordiska turismplanen som nu är under arbete och som lanseras senare i år.

Turism är ett högprioriterat område i Nordiska ministerrådet och turismsamarbetet står högt på agendan då näringsministrarna möts på Island i juni.

I sin rapport lyfter Árnadóttir bland annat fram hållbar turism som ett område där stärkt samarbete ger nytta och där utmaningarna är liknande i hela Norden. Hon föreslår en nordisk färdplan med mätbara och ambitiösa mål för hållbar turism. Dessutom efterlyser hon klara mål och prioriteringar av de nordiska politikerna för samarbetet kring hållbar turism. 

Samarbetet ska ge tilläggsvärde

Árnadóttir lyfter digitalisering som ett viktigt samarbetsområde. Hon föreslår att man inrättar ett forum med uppgift att ta fram nya idéer inom digital turism med fokus på bland annat smarta destinationer. Dessutom vill Árnadóttir se mer samarbete kring statistik och mobil data.

Árnadóttir betonar att samarbetet ska vara effektivt, relevant och ge ett tilläggsvärde. Samarbete enbart för formens skull vill hon inte ha och hon föreslår att samarbetet ska ta avstamp i existerande strukturer.

- Många av utmaningarna inom turism är desamma i samtliga länder. Därför finns det mycket att vinna genom ökat samarbete. I mitt arbete med analysen kunde jag klart märka att det finns både intresse och behov för ökat nordiskt samarbete inom turismsektorn. Länderna kan lära sig mycket av varandra, säger Ragnheiður Elín Árnadóttir.