Nordiskt utskott: Samarbete inom turism bör prioriteras

04.04.17 | Nyhet
Pyry Niemi
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Samarbetet inom turismen i Norden bör fortsatt prioriteras högt av de nordiska regeringarna. Det anser Nordiska rådets Utskott för tillväxt och utveckling.

Utskottet behandlade turismsamarbetet vid sitt möte i Stockholm den 3 april och slog bland annat fast att man vill arbeta för en fortsatt dialog med de nordiska regeringarna i frågan.

- Samarbete kring turism i Norden ger många fördelar. Ute i världen ses Norden ofta som en enda destination och det gör att vi kan marknadsföra oss bättre om vi jobbar tillsammans. Vi ska också komma ihåg att ökad turism är mycket positivt för sysselsättningen, säger utskottets ordförande Pyry Niemi från Den socialdemokratiska gruppen.

Samarbete kring turism har legat högt på dagsordningen i Nordiska rådet det senaste året, inte minst för att det var en prioriterad fråga under det danska ordförandeskapet i rådet 2017. Vid sessionen i november antog Nordiska rådet dessutom en rekommendation, där man uppmanar regeringarna i Norden att bland annat att ta fram ett långsiktigt program för turismsamarbete.

Samarbete kring turism i Norden ger många fördelar. Ute i världen ses Norden ofta som en enda destination och det gör att vi kan marknadsföra oss bättre om vi jobbar tillsammans. Vi ska också komma ihåg att ökad turism är mycket positivt för sysselsättningen.

Svaret till Nordiska rådet från regeringarna är att frågan är viktig. Den 16 maj möts de nordiska näringsministrarna i Norge och då är turism en av frågorna på agendan.

Utskottet för tillväxt och utveckling konstaterade under sitt möte i Stockholm att det är ytterst viktigt att turismsamarbetet fortsättningsvis hålls högt agendan och att dialogen fortsätter. Utskottet återkommer till frågan i juni och ska då utvärdera resultaten från ministermötet i maj.