Tulevaisuuden yhteistyötä rakennettava yhdessä nuorten kanssa

08.01.20 | Uutinen
Mogens Jensen i dialog med ungdomsorganisationer
Valokuvaaja
Morten Rode
Tanskan nuorisojärjestöjen yhteistyöneuvosto ja maan pohjoismainen yhteistyöministeri Mogens Jensen tapasivat tällä viikolla keskustellakseen pohjoismaisesta yhteistyöstä. Ministeri haluaa nostaa nuoret keskiöön, kun Tanska toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana vuonna 2020.

– Tulevaisuuden yhteistyötä on rakennettava yhdessä nuorten kanssa. Siksi päätin aloittaa Tanskan puheenjohtajakauden omalta osaltani keskustelemalla heidän kanssaan. Tulevan vuoden tärkein painopisteeni on pohjoismaisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen varsinkin nuorten keskuudessa, sanoo pohjoismainen yhteistyöministeri Mogens Jensen. Tanskan nuorisojärjestöjen yhteistyöneuvoston puheenjohtaja Chris Preuss pitää ministerin lausuntoa ja itse keskustelua tervetulleena ja toteaa näin: 

– Juuri me nuoret joudumme elämään pisimpään nyt tehtävien päätösten kanssa. Olen siksi iloinen siitä, että Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa haluaa puhua meidän kanssamme eikä vain meistä.     

 

Nuoret haluavat mukaan

Ministeritapaamisessa oli edustettuna noin 35 aktiivista nuorisojärjestöä Tanskan nuorisojärjestöjen yhteistyöneuvostosta ja muualta. He kiinnittivät huomiota useisiin tärkeisiin teemoihin, joihin he toivoivat Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaan keskittyvän. Listan kärjessä olivat kestävä kehitys ja ilmasto, joiden lisäksi keskusteltiin kulttuurista, kielistä, tasa-arvosta ja huono-osaisuudesta. Läpäisevänä teemana oli toive nuorten osallistamisesta Pohjoismaiden poliittiseen yhteistyöhön. Tanskan nuorisojärjestöjen yhteistyöneuvoston puheenjohtajalla Chris Preussilla on hänelläkin yhteistyöhön kohdistuvia odotuksia:

– Pohjoismaiden ministerineuvosto tekee vahvaa kulttuurista ja poliittista yhteistyötä, joka voi auttaa luomaan Pohjoismaille tulevaa suuntaa esimerkiksi ilmastoalalla.     

Tärkein painopisteeni tulevana vuonna on pohjoismaisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen varsinkin nuorten keskuudessa.

Tanskan pohjoismainen yhteistyöministeri Mogens Jensen

Kansalaisyhteiskunnan painoarvoa lisättävä

Tanska toimii vuonna 2020 Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana, ja pohjoismainen yhteistyöministeri Mogens Jensen aikoo kohdistaa huomiota nuoriin ja kansalaisyhteistyöhön.

– Toivon, että saamme kansalaiset taas mukaan yhteistyöhön, koska Pohjoismaiden poliittisen yhteistyön perustana on nimenomaan kansalaisyhteistyö. Pohjoismaalaisten keskinäistä kohtaamista tulisi helpottaa, olipa kyse koululuokista, järjestöistä tai yrityksistä. Haluan, että Pohjoismaiden ministerineuvoston uuden vision edistämistyössä vahvistetaan kansainvälisille verkostoille myönnettävää tukea. Lisäksi haluan vahvistaa kansalaisyhteiskunnan suoraa osallistumista pohjoismaiseen yhteistyöhön, ja erityisesti aiomme osallistaa nuoria. Se tapahtuu muun muassa priorisoimalla nuoria kiinnostavia ympäristö- ja ilmastoasioita, Mogens Jensen sanoo.

Vihreä, kilpailukykyinen ja sosiaalisesti kestävä Pohjola

Puheenjohtajakaudella on määrä hyväksyä toimintasuunnitelmat, jotka koskevaa vihreää, kilpailukykyistä ja kestävää Pohjolaa. Lisäksi toteutetaan useita käytännön toimia, jotka liittyvät muun muassa nuoriin, luonnon monimuotoisuuteen ja uusiutuvaan energiaan. Tanska, Färsaaret ja Grönlanti vastaavat puheenjohtajuudesta yhdessä, ja puheenjohtajakauden ohjelma keskittyy vihreään, kilpailukykyiseen ja sosiaalisesti kestävään Pohjolaan.

Pohjoismaiden ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten virallinen yhteistyöelin. Pohjoismaiden ministerineuvosto etsii yhteispohjoismaisia ratkaisuja aloilla, joilla maat voivat yhdessä saavuttaa parempia tuloksia kuin kukin maa yksinään.