Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Nordisk minister: Sammen med unge, skal vi skabe fremtidens nordiske samarbejde

08.01.20 | Nyhet
Mogens Jensen i dialog med ungdomsorganisationer
Fotograf
Morten Rode
Dansk Ungdoms Fællesråd og minister for nordisk samarbejde, Mogens Jensen, mødtes i denne uge for at debattere det nordiske samarbejde. Står det til ministeren, så skal netop de unge være i centrum for det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2020.

- Det er sammen med de unge, vi skal skabe fremtidens nordiske samarbejde. Derfor har jeg valgt en dialog med unge som min første aktivitet under det danske formandskab for Nordisk Ministerråd. Min vigtigste prioritet i det kommende år bliver at styrke det nordiske fællesskab – især blandt unge, siger minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen. Ministerens udmelding og selve debatten ser formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, Chris Preuss positivt på og siger: 

- Det er os unge, der skal leve med de beslutninger, der bliver truffet i længst tid. Derfor er jeg glad for, at formandskabet i Nordisk Ministerråd vil tale med os og ikke bare om os.     

 

Unge vil involveres

På mødet blev ministeren mødt af ca. 35 engagerede ungdomsorganisationer fra Dansk Ungdoms Fællesråd mv. De pegede på flere vigtige temaer, som de gerne ville inspirere Nordisk Ministerråds formandskab til at fokusere på. Bæredygtighed og klima var topscorene, og emner som kultur, sprog og ligestilling, udsathed blev også debatteret. På tværs af temaerne var der ønske om at involvere unge i det nordiske politiske samarbejde. Et samarbejde, som Formand for Dansk Ungdoms Fællesråd Chris Preuss har forventninger til også i fremtiden:


- Nordisk Ministerråd er et stærkt kulturelt og politisk samarbejde, der kan bidrage til at skabe en fælles fremtidig retning for de nordiske lande på områder som fx klima.   
 

Min vigtigste prioritet i det kommende år bliver at styrke det nordiske fællesskab – især blandt unge.

Minister for nordisk samarbejde, Mogens Jensen

Civilsamfundet skal fylde mere

I 2020 har Danmark formandskabet for Nordisk Ministerråd, og nordisk minister Mogens Jensen vil bruge formandskabet til at sætte fokus på unge og det folkelige engagement.

- Jeg ønsker, at genskabe det folkelige nordiske engagement. Det er jo det folkelige samarbejde, der ligger til grund for, at vi har et politisk samarbejde i Norden. Det er vigtigt, at folk får lettere ved at mødes i Norden, uanset om det er skoleklasser, organisationer eller virksomheder. I arbejdet med Nordisk Ministerråds nye vision vil jeg have styrket støtten til mellemfolkelige netværk. Jeg vil også styrke civilsamfundets direkte involvering i det nordiske arbejde, og vi skal altså især engagere de unge. Det vil vi gøre ved blandt andet at opprioriterer dagsordner som miljø og klima, der optager dem, siger Mogens Jensen.

35 ungdomsorganisationer stiller skarpt på Norden i timerne før mødet med nordisk samarbejdsminister Mogens Jensen 

35 ungdomsorganisationer stiller skarpt på Norden i timerne før mødet med nordisk samarbejdsminister Mogens Jensen 

Fotograf
Morten Rode

Et grønt, et konkurrencedygtigt og et socialt bæredygtigt Norden

Under formandskabet vil der også skulle vedtages handlingsplaner vedrørende et grønt, et konkurrencedygtigt og et bæredygtigt Norden, og en række konkrete aktiviteter vil blive gennemført bl.a. vedrørende unge, biodiversitet og vedvarende energi. Danmark, Grønland og Færøerne varetager formandskabet sammen og formandskabsprogrammet, som fokuserer på et grønt, et konkurrencedygtigt og et socialt bæredygtigt Norden.

Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. Nordisk Ministerråd arbejder for fælles nordiske løsninger på områder hvor de nordiske lande kan opnå større resultater ved at samarbejde end ved at løse opgaverne hver for sig.