Uusi raportti: pohjoismaiset datakeskusinvestoinnit kaksinkertaistuvat vuoteen 2025 mennessä

19.11.18 | Uutinen
IT
Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org
Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta tehty tutkimus ennustaa Pohjoismaiden datakeskusmarkkinoille vahvaa kasvua vuoteen 2025 saakka. Vuotuisten rakentamisinvestointien arvioidaan olevan 2–4,3 miljardin euron luokkaa.

Tutkimuksen ”Data Centre Opportunities in the Nordics – An Analysis of the Competitive Advantages” toteutti COWI Group, ja tulokset on julkaissut Pohjoismaiden ministerineuvosto. Raportti vertaa Pohjoismaiden vetovoimaa suhteessa niin sanottuun FLAP-D-alueeseen (Frankfurt, Lontoo, Amsterdam, Pariisi ja Dublin) tilanteessa, jossa datamäärien kasvu kiihtyy ja haasteena on pilvi-, suoratoisto- ja laskentapalveluiden kestävä kasvu.

Raportin löydösten mukaan Pohjoismaat kasvattanevat markkinaosuuttaan, koska niillä on viisi merkittävää kilpailuetua: runsas uusiutuvan energian tarjonta, luotettava sähköverkko, edulliset sähkönhinnat, vakaa poliittinen tilanne sekä lyhyet markkinoilletuloajat, joista on kiittäminen lähinnä yritystoiminnan helppoutta.

Pohjoismaisten datakeskusten rakentamismarkkinan arvioidaan houkuttelevan 2–4,3 miljardin euron vuotuiset investoinnit vuoteen 2025 mennessä. Tämä vastaa 280–580 MW:n vuotuista asennuskapasiteettia. Pohjolalla on hyvät yhteydet Isoon-Britanniaan, Manner-Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, ja suunnitteilla on merkittäviä uusia valokuituyhteyksiä Pohjois-Amerikkaan ja Aasiaan.

”Pohjoismaat täyttävät kaikki keskeiset kriteerit”

”Facebook, Google, Amazon Web Services ja Apple sekä muut pilvipalvelu- ja hyperluokan yritykset ovat investoineet hiljattain merkittävästi pohjoismaisiin datakeskuksiin. Pohjoismaat täyttävät kaikki keskeiset sijoituspaikkakriteerit, olipa kyse uusiutuvan energian saannin luotettavuudesta tai maailmanluokan valokuituinfrastruktuurista. Tämä toimii vahvana houkuttimena, kun yritykset investoivat uusiin ja nykyisiin palvelinkeskuksiin”, toteaa raportin pääkirjoittajiin kuuluva Jakob Dybdal Christensen, joka on COWIn Chief Market Manager. 

Pohjoismaiden sähköntuotannosta kaksi kolmasosaa on uusiutuvaa energiaa (biomassa, vesivoima, geoterminen energia ja tuulivoima), minkä lisäksi raportti korostaa Pohjoismaiden tiivistyvän yhteistyön luomaa kilpailuetua.