Investeringarna i nordiska datacenter fördubblas fram till 2025

19.11.18 | Nyhet
IT
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
En ny rapport beställd av Nordiska ministerrådet räknar med en kraftig ökning av nordiska datacenter fram till 2025. Byggnadsinvesteringarna beräknas vara i storleksordningen 2–4,3 miljarder euro per år.

Rapporten ”Data Centre Opportunities in the Nordics – An Analysis of the Competitive Advantages” har sammanställts av Cowi och ges ut av Nordiska ministerrådet. Den jämför attraktionskraften i Norden med den så kallade FLAPD-regionen, (Frankfurt, London, Amsterdam, Paris och Dublin) mot bakgrund av växande datavolymer i hela världen och utmaningen med att kunna göra ökningen av moln-, strömnings- och databehandlingstjänster hållbar.

Enligt rapportens slutsatser kommer Norden troligen att få marknadsandelar tack vare fem viktiga fördelar: god tillgång på förnybar energi, tillförlitlig strömförsörjning, låga energipriser, politisk stabilitet och snabbare marknadsintroduktion främst tack vare ett bra affärsklimat.

Den nordiska marknaden för byggnation av datacenter beräknas locka investeringar på 2–4,3 miljarder euro per år fram till 2025. Det motsvarar en installerad kapacitet på 280–580 megawatt per år. Norden har bra koppling till Storbritannien, Kontinentaleuropa och USA, och det finns planer på större fiberoptiska installationer som länkar Norden med Nordamerika och Asien.

”Norden uppfyller alla viktiga kriterier”

”Moln- och storskaliga företag som Facebook, Google, Amazon Web Services och Apple har nyligen gjort stora investeringar i nordiska datacenter. Norden uppfyller alla viktiga kriterier för val av plats, från tillförlitlig förnybar energi till fiberoptisk infrastruktur i världsklass. Det utgör ett starkt argument för företagsinvesteringar i befintliga och nya anläggningar”, säger Jakob Dybdal Christensen, marknadschef på Cowi och en av rapportens huvudförfattare. 

Förutom elproduktion, som i Norden till två tredjedelar består av förnybar energi från källor som biomassa, vattenkraft, geotermisk energi och vindkraft, understryker rapporten det konkurrensmässiga värdet av att främja gränsöverskridande samarbete i Norden.