Investeringene i nordiske datasentre kan dobles innen 2025, viser ny rapport

19.11.18 | Nyhet
IT
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
En studie bestilt av Nordisk ministerråd spår sterk vekst for det nordiske datasentermarkedet fram til 2025 – med antatte årlige byggeinvesteringer i størrelsesorden 2–4,3 milliarder euro.

Studien “Data Centre Opportunities in the Nordics – An Analysis of the Competitive Advantages” ble gjennomført av COWI Group og publisert av Nordisk ministerråd. Studien sammenligner Norden med den såkalte FLAP-D-regionen (Frankfurt, London, Amsterdam, Paris og Dublin) når det gjelder evne til å tiltrekke seg investeringer, på bakgrunn av voksende datamengder over hele verden og utfordringen med å sørge for bærekraftig vekst i sky-, strømme- og datatjenester.

Ifølge funnene i rapporten vil Norden sannsynligvis vinne markedsandeler takket være fem vesentlige fordeler: rikelig med fornybar energi, pålitelig kraftforsyning, lave energipriser, politisk stabilitet og raskere tid til markedet, først og fremst fordi forholdene ligger godt til rette for å drive næringsvirksomhet.

Det nordiske markedet for å bygge datasentre anslås å tiltrekke årlige investeringer på 2–4,3 milliarder euro fram mot 2025. Dette tilsvarer en installert årlig kapasitet på 280–580 MW per år. Norden har god forbindelse til Storbritannia, kontinentet og USA, og store fiberoptiske installasjoner som kobler Norden til Nord-Amerika og Asia er på planleggingsstadiet.

“Norden oppfyller alle de sentrale kriteriene”

“Sky- og hyperskala-selskaper som Facebook, Google, Amazon Web Services og Apple har i den senere tiden gjort store investeringer i nordiske datasentre. Norden oppfyller alle de sentrale kriteriene for valg av sted, fra pålitelig fornybar energi til fiberoptisk infrastruktur i verdensklasse. Dette er et sterkt argument for å investere i eksisterende og nye anlegg”, sier Jakob Dybdal Christensen, chief market manager i COWI og en av hovedforfatterne bak rapporten 

I tillegg til en kraftproduksjon som består av to tredjedeler fornybar energi i regionen som helhet, fra kilder som biomasse, vannkraft, geotermisk kraft og vindkraft, framhever rapporten konkurransefortrinnene ved økende samarbeid over grensene i Norden.