Fler kvinnor än män får avslag på asylansökan

03.10.16 | Nyhet
De nordiske ligestillingsmininstre
Fotograf
Anna Rosenberg
I Norden får asylsökande kvinnor oftare avslag på sin ansökan än asylsökande män, enligt en färsk rapport som de nordiska Jämställdhetsministrarna beställt. Ministrarna vill veta varför det ser ut så, och även säkra att nyanlända kvinnor och män får sina asylskäl prövade individuellt och likvärdigt.

Under fjolårets flyktingskris tog Norden emot fler asylsökanden än någon gång tidigare – och majoriten av de asylsökande var pojkar och män.

Bland de asylsökande i Norden 2015 låg andelen män mellan 70 och 80 procent.

Följaktligen beviljades fler män än kvinnor uppehållstillstånd. Men även relativt sett beviljades fler män uppehållstillstånd. Det visar en kartläggning gjord av statsvetaren Outi Lepola från Tammerfors universitet, på uppdrag av Nordiska Ministerrådet för Jämställdhet.

Samma mönster

I Finland beviljades 55 procent av kvinnorna och 60 procent av männen uppehållstillstånd. I Danmark beviljades 79 procent av kvinnorna, och 87 procent av männen uppehållstillstånd. Mönstret är det samma i alla de nordiska länderna, men i Sverige är könsskillnaden minst. Där beviljades 77 procent av kvinnorna och 79 procent av männen uppehållstillstånd.  

- Jag är förvånad över resultatet, eftersom alla de nordiska länderna har arbetat med att beakta jämställdhet i asylprocesserna, säger Juha Rehula, jämställdhetsminister i Finland under ministrarnas möte utanför Helsingfors den 3 oktober.

Klargör orsaken!

Jämställdhetsministrarna tycker det är angeläget att ta reda på orsaken till att fler kvinnor får avslag på sina ansökningar.

 - Kartläggningen ställer viktiga frågor som vi har ansvar att svara på, säger Åsa Regnér, jämställdhetsminister i Sverige.

Hon berättar att det svenska Migrationsverket gjort en analys som visar att verket haft en stereotyp bild av vem som är huvudpersonen i en familj, och gjort mannen till ”huvudasylsökande”. Det har gjort att Migrationsverket nu prioriterar jämställdhet.

- Alla asylsökanden har förstås rätt till individuell bedömning, säger Åsa Regnér.

Enligt rapporten har alla de nordiska länderna goda exempel på hur man lyckats skydda utsatta kvinnor i asylprocessen och höja kunskapen om könsrelaterad förföljelse, som risk för tvångsäktenskap eller hedersvåld.

Slippa berätta inför barnen

Men rapporten pekar också på brister, som att inget av de nordiska länderna per automatik låter kvinnlig personal intervjua kvinnliga asylsökanden om deras asylskäl – något som UNHCR rekommenderar.

Några nordiska länder missar också att klargöra för de kvinnliga asylsökande att de har rätt att bli intervjuade utan närvaro av män och barn, även detta ett UNHCR-krav.

 - I Norge är det en självklarhet att kvinnor får lägga fram sina asylskäl utan barnens närvaro. Det handlar både om att skydda barnen och att ge kvinnan en möjlighet att berätta allt, säger statssekreterare Kai-Morten Terning som ersatte Norges jämställdhetsminister på mötet.

Samarbete om integration

Integrationen av nyanlända är just nu högt prioriterat inom det nordiska samarbetet.

Jämställdhetsministrarna betonade vikten av en medveten politik för att kvinnor och män ska kunna etablera sig i Norden på lika villkor.

Länderna delar erfarenheten att det finns stora könsskillnader i de nyanländas deltagande i studier och övergång till arbete.

Danska jämställdhetsministern Ellen Trane Nørby pekade på vikten av att ge alla nyanlända kunskap om kvinnors rättigheter.

- De ska veta från starten att jämställdhet är ett grundläggande värde som ställer krav på lika respekt för kvinnor och män. De ska också veta vilka grundläggande rättigheter de har, till exempel att det är tillåtet att skilja sig, att våld mot kvinnor inte är acceptabelt, att kvinnor är lika välkomna som män på arbetsmarknaden, sa hon.

Under sitt möte beslöt ministrarna även att gå vidare med flera olika insatser för att öka mäns deltagande i jämställdhetspolitiken. Under eftermiddagen anslöt de baltiska jämställdhetsministrarna för en diskussion om sexism och hatretorik.

Kontakt