Nordiska rådets medlemmar

Nordiska rådet har 87 valda medlemmar. Det löpande politiska arbetet i Nordiska rådet sker i utskott och partigrupper. Nordiska rådet betjänas av ett sekretariat i Köpenhamn och dessutom finns det nationella sekretariat i de nordiska parlamenten. Här hittar du Nordiska rådets medlemmar sorterade efter nationell delegation, partigrupp eller utskott.

Filter

Nordiska rådets medlemmar