Gränshinderdatabasen

Här kan du söka efter kända gränshinder mellan de nordiska länderna.

Filter

Gränshinderdatabasen

24-038

Språkkrav og fag- eller svenneprøve for lærlinger i Norge

Nordiske elever som tar deler av videregående opplæring i et annet land og ønsker å ta læretid (bli lærling) i Norge, får ikke godkjent fag når de ikke kan dokumentere norskkunnskaper.. De må derfor avlegge eksamen i norsk for å kunne bli tatt opp /fullføre fag- eller svenneprøve. Dette kan stride imot Overenskomst mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om nordisk utdanning...

Berörda/drabbade länder
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Kategori
Utbildning
Status
Olöst
Prioriterat av gränshinderrådet
Ja
24-037

Svenska medborgare kan inte förnya sina pass och ID-kort i bosättningslandet

Det är inte möjligt for svenska medborgare att ansöka om pass i andra nordiska länder eller i Baltikum. Sedan ett antal år kan svenska ambassader i Norden och i Baltikum inte längre utfärda pass, och svenska medborgare bosatta i dessa länder skall därför resa till Sverige för att vid ett personligt besök ansöka om pass och/eller ID-kort vid en av polisens passexpeditioner i Sverige. ...

Berörda/drabbade länder
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Kategori
Övrigt
Status
Olöst
Prioriterat av gränshinderrådet
Nej
24-036

Lång väntetid på återbetalning av utdelningsskatt från Danmark

Utdelning i aktier i danska bolag beskattas i Danmark. Det innehålls en utdelningsskatt som uppgår till 27 procent. Enligt det nordiska skatteavtalet har Danmark bara rätt att beskatta utdelningsinkomsten med 15 procent om aktieinnehavaren bor på utlandet. Den överskjutande utdelningsskatten kan återbetalas om den sökande styrker sin obegränsade skattskyldighet i annat nordiskt land...

Berörda/drabbade länder
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Kategori
Skatt och finans
Status
Olöst
Prioriterat av gränshinderrådet
Nej
24-035

Förenklad process kring tull och deposition i samband med tillfällig överförsel av varor

Generellt i alla länder gäller att de varor som förs in i ett land till försäljning är momsbelagda och i vissa fall även belagda med avgifter. Det är tullens uppgift att säkerställa att dessa pengar tillfaller den egna staten. EU och därmed Sverige har frihandelsavtal med de flesta länder, därmed ingen tull, men i vissa fall andra importavgifter. Åland har sedan 1995 ett undantag inom...

Berörda/drabbade länder
Åland
Kategori
Skatt och finans
Status
Olöst
Prioriterat av gränshinderrådet
Ja
24-034

Juridikstuderande från Norge kan inte ansöka till magisterprogram i juridik i Finland utan att ha avlagt kandidatexamen

På grund av skillnader mellan utbildningsystemen och examensstruktur i Finland och Norge kan studerande från Norge som inte avlagt kandidatexamen inte få studierätt på magisternivå vid juridiska fakulteter i Finland. Sökanden som har studerat juridik i Norge har inte behörighet att ansöka till magisterprogram i juridik i Finland ifall de inte kan visa att de redan har avlagt kandi...

Berörda/drabbade länder
Finland
Norge
Kategori
Utbildning
Status
Olöst
Prioriterat av gränshinderrådet
Ja
24-033

Gränsöverskridande transporter av avloppsslam

Bottenvikens Reningsverk AB (BRAB), som ägs av Haparanda och Torneå städer tillsammans, har varit en av Sveriges största externslammottagare. Enligt BRAB har myndigheterna i både Finland och Sverige avsevärt ökat sina tillståndskrav de senaste åren, vilket har försvårat gränsöverskridande transporter. ...

Berörda/drabbade länder
Finland
Sverige
Kategori
Näringsliv
Status
Olöst
Prioriterat av gränshinderrådet
Ja
21-032

Skyldighet för utländska arbetsgivare att göra skatteavdrag på ersättning för arbete som anställda utför i Sverige

Den 1 januari 2021 tillkom det nya regler avseende utländska arbetsgivares skyldighet att göra skatteavdrag för anställda som arbetar i Sverige. Skyldigheten berör även öresundspendlare, som vanligtvis omfattas av Öresundsavtalet. Enligt de nya reglerna, skall utländska arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige arbetsgivarregistrera sig i Sverige, göra skatteavdrag för arbetstagare...

Berörda/drabbade länder
Danmark
Finland
Norge
Sverige
Åland
Kategori
Skatt och finans
Status
Olöst
Prioriterat av gränshinderrådet
Ja
20-031

Problem med bankkonto för gränspendlare och företag i Norden

Det har rapporterats in om fall där nordbor och företag fått omfattande problem när de försökt öppna bankkonton i ett annat nordiskt land.

Berörda/drabbade länder
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Kategori
Skatt och finans
Status
Olöst
Prioriterat av gränshinderrådet
Ja
20-030

Handläggningstider för beslut om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK-beslut för gränsgångare)

Personer som bor i en gränskommun i Finland och arbetar i en gränskommun i Sverige och omfattas av gränsgångaravtalet (gränsgångare) ska betala skatt enbart i det land där de bor. Dessa personer ska ansöka om särskild inkomstskatt (SINK) i Sverige en gång om året hos svenska Skatteverket. För ansökan krävs intyg från finska skattemyndigheten Vero och folkbokföringen. Handläggnin...

Berörda/drabbade länder
Finland
Norge
Sverige
Kategori
Skatt och finans
Status
Olöst
Prioriterat av gränshinderrådet
Ja