Innehåll

26.06.20 | Nyhet

Nordiska rådet räknar med session i oktober

Nordiska rådets viktigaste politiska händelse under året, sessionen, kommer att arrangeras i Reykjavik i oktober. Beslutet kommer från rådets presidium, och föregås, pga av COVID19, av en lång period av osäkerhet. Dagens presidiemöte var digitalt, liksom alla de övriga möten som Nordisk...

25.06.20 | Nyhet

Avskaffa tidsskillnaderna i Norden

Nordiska rådet bör verka för att få samma tidszon i hela fastlands-Norden. Det menar Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling.

18.05.20 | Information

Om Nordiska rådet

Nordiska rådets parlamentariker drivs framför allt av viljan att Norden ska vara en bra region att bo, leva och arbeta i. Detta är också det primära målet för de samarbetsidéer och förslag som uppstår i Nordiska rådet.