Innehåll

25.09.20 | Nyhet

Nordiska rådet pressar på för mer samarbete inom transport och samhällssäkerhet

Ett formellt nordiskt ministerråd för transport och ökat samarbete inom samhällssäkerhet. Det står högt på kravlistan då Nordiska rådet förhandlar om satsningar inom det nordiska samarbetet de kommande åren.

18.09.20 | Nyhet

Nordiska rådet inviterar statsministrarna till dialog om samhällssäkerhet

Nordiska rådet antog under sin session år 2019 enhälligt en samhällssäkerhetsstrategi, som man önskar att de Nordiska länderna så snabbt som möjligt skulle gå in för att följa. Rådet har bett regeringarna kommentera på strategins förslag, och en rad ministerråd har besvarat förfrågan. ...

18.05.20 | Information

Om Nordiska rådet

Nordiska rådets parlamentariker drivs framför allt av viljan att Norden ska vara en bra region att bo, leva och arbeta i. Detta är också det primära målet för de samarbetsidéer och förslag som uppstår i Nordiska rådet.