Innehåll

19.09.18 | Nyhet

Ackrediteringen för journalister till Nordiska rådets session i Oslo har öppnat

Ackrediteringen för journalister till Nordiska rådets 70:e session i Oslo den 30 oktober till 1 november 2018 har öppnat. Via länken nedan kan journalister ackreditera sig både till sessionen och Nordiska rådets prisutdelning.

18.09.18 | Nyhet

Utskott: utred möjligheterna för ett nordiskt doktorandprogram

Ett gemensamt doktorandprogram kan förbättra möjligheterna för samarbete mellan forskare i Norden och bidra till ett starkt nordiskt forskningssamarbete, även bland de mindre institutionerna. Det var budskapet från utskottet för kunskap och kultur under Nordiska rådets septembermöten på...

09.09.18 | Information

Om Nordiska rådet

Nordiska rådets parlamentariker drivs framför allt av viljan att Norden ska vara en bra region att bo, leva och arbeta i. Detta är också det primära målet för de samarbetsidéer och förslag som uppstår i Nordiska rådet.