Innehåll

09.04.19 | Nyhet

Utskott: Satsa på friluftslivet i Norden

En nordisk handlingsplan för friluftslivet kan få fler att vara aktiva och samtidigt värna om naturen i en tid då intresset för naturen ökar. Det är viktigt både i relation till hälsa och hållbarhet anser Utskottet för kunskap och kultur som diskuterade frågan under Nordiska rådets tema...

09.04.19 | Nyhet

Norden kanaliserar ungas miljöengagemang

Nu sätter arbetet igång med att mobilisera Nordens unga för ett nytt kraftfullt miljöavtal. Det handlar om att erbjuda miljöengagerade unga att bygga upp sin kunskap och uppnå inflytande över FN-avtalet om biologisk mångfald som ska antas år 2020.

12.04.19 | Information

Rekommandationsoversigt 2019

Oversigt over Nordisk Råds rekommandationer vedtaget i løbet af 2019