Innehåll

19.10.18 | Nyhet

Välkommen till nordisk stjärnträff i Oslo

Det är totalt 53 nominerade till Nordiska rådets fem priser 2018 och det är möjligt att träffa de flesta av dem i Oslo dagarna upp till prisutdelningen den 30 oktober.

08.10.18 | Nyhet

Hot mot demokratin tema på Nordiska rådets session

Demokrati under press blir ett prioriterat tema under Nordiska rådets session i Oslo i månadsskiftet oktober-november.

09.10.18 | Information

Om Nordiska rådet

Nordiska rådets parlamentariker drivs framför allt av viljan att Norden ska vara en bra region att bo, leva och arbeta i. Detta är också det primära målet för de samarbetsidéer och förslag som uppstår i Nordiska rådet.