Content

  21.12.21 | Information

  Om Nordiska rådet

  Nordiska rådets parlamentariker drivs framför allt av viljan att Norden ska vara en bra region att bo, leva och arbeta i. Detta är också det primära målet för de samarbetsidéer och förslag som uppstår i Nordiska rådet.

  25.01.22 | Nyhet

  Nordiska rådet trycker på för ökat civilt krissamarbete

  Nordiska rådets presidium vill att regeringarna i Norden följer upp rekommendationerna i den så kallade Enestam-rapporten, som innehåller en rad förslag till ökat nordiskt samarbete inom civil krisberedskap.

  25.01.22 | Nyhet

  Ligestillingen halter bagefter på internettet

  Hvis du er kvindelig politiker, så er sandsynligheden større for, at du er blevet udsat for trusler eller chikane på internettet end, at du ikke er blevet det. Det går ud over ytringsfriheden og ligestillingen i de digitale debatter på internettet. Nordisk Råds Velfærdsudvalg anbefaler ...