Innehåll

23.01.19 | Nyhet

”Norden bör få gemensam etisk kommitté för kliniska studier”

Norden bör få en etisk kommitté för gemensamma nordiska kliniska studier av läkemedel. Det anser Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur, som vill att de nordiska regeringarna arbetar för att kommittén blir verklighet.

23.01.19 | Nyhet

Fokus på jämställdhet när Sverige leder Nordiska rådet

De nordiska länderna hör till världens mest jämställda men fortfarande är löneskillnader, ojämlika maktförhållanden och utanförskap problem i alla delar av regionen. ​​​​​​​Nordiska rådets årliga temasession i april ska behandla jämställdhet i arbetslivet. Temat är direkt kopplat till ...

20.01.19 | Information

Om Nordiska rådet

Nordiska rådets parlamentariker drivs framför allt av viljan att Norden ska vara en bra region att bo, leva och arbeta i. Detta är också det primära målet för de samarbetsidéer och förslag som uppstår i Nordiska rådet.