Innehåll

12.11.20 | Nyhet

Nordisk Råds kamp for ligestilling fortsætter

Velfærdsudvalget i Nordisk Råd har fastlagt sit arbejde for ligestillingen, der på flere fronter udfordres yderlig af COVID 19. Fokus for udvalget er i 2021 på arbejdsmarkedet, familielivet og chikane af socialt udsatte grupper og køn på de sociale medier.

29.10.20 | Nyhet

Bertel Haarder från Danmark ny president i Nordiska rådet

Bertel Haarder från Danmark har valts till president för Nordiska rådet för 2021. Nordiska rådets presidium valde honom till president på ett digitalt möte på torsdagen. Annette Lind från Danmark valdes till vicepresident.

21.10.20 | Information

Om Nordiska rådet

Nordiska rådets parlamentariker drivs framför allt av viljan att Norden ska vara en bra region att bo, leva och arbeta i. Detta är också det primära målet för de samarbetsidéer och förslag som uppstår i Nordiska rådet.