Innehåll

27.04.21 | Nyhet

Nordiska rådet inleder formellt samarbete med EU-parlamentet

Nordiska rådet har inlett formella relationer med EU-parlamentet. Ett första digitalt kickoffmöte har nyligen hållits, där parterna kom överens om ramarna för samarbetet. Framöver ska Nordiska rådet och EU-parlamentet mötas formellt en gång per år.

15.04.21 | Nyhet

Oro över nordisk e-legitimation

Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling i Norden är oroade över hur Nobid-projektet framskrider. Ett ömsesidigt erkännande av nationella e-id-lösningar är beroende av att samtliga nordiska länder ser till att deras nationella e-legitimationer kan anslutas till de andra lände...

29.04.21 | Information

Rekommandationsoversigt 2021

Oversigt over Nordisk Råds rekommandationer vedtaget i løbet af 2021