Nyckelpersoner

De nordiske statsministre Reykjavik 2019
Photographer
Sigurjon Ragnar
Samarbetsministrar och valda parlamentariker leder det nordiska samarbetet.

De nordiska statsministrarna och ledarna för Färöarna, Grönland och Åland har det yttersta ansvaret för det nordiska regeringssamarbetet. De nordiska samarbetsministrarna har det politiska samordningsansvaret för det nordiska samarbetet. Den samarbetsminister som kommer från det land som innehar ordförandeskapet i det nordiska samarbetet är ordförande för samarbetsministrarna.

Det finns 11 fackministerråd. I dessa sitter ministrarna från de fem nordiska länderna och de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland, som har ansvar för de sakpolitiska områden ministerrådet omfattar.

Samarbetsministrarna har till sin hjälp de högre tjänstemän som utgör den Nordiska samarbetskommittén. De svarar för den löpande koordineringen av samarbetet.

Generalsekreteraren är den högsta tjänstemannen på Nordiska ministerrådets sekretariat.

De nordiska institutionerna, som Kulturfonden, Nordisk Kulturkontakt, Nordisk Innovation, NordForsk och Nordisk energiforskning leds av en direktör eller verkställande direktör medan Nordiska investeringsbankens högsta tjänsteman kallas både president och verkställande direktör.

Nordiska rådets medlemmar väljs från och av sitt lands/områdes parlamentariska församling. Rådets högsta beslutande organ är presidiet. Presidiet leds av en president och en vice president, som båda väljs på sessionen för ett kalenderår. Presidenten och vice presidenten kommer från det land som skall vara värdland för nästa års session.

Ordföranden och vice ordföranden i Nordiska rådets utskott väljs på sessionen och fördelningen ska spegla både länder, partigrupper och könsmässig jämvikt.

Den högsta tjänstemannen i Nordiska rådet är rådsdirektören som leder sekretariatets arbete.

Det folkliga nordiska samarbetet samordnas av Föreningen Nordens Förbund (FNF) som leds av ett presidium bestående av de nationella Nordenföreningarnas ordföranden. Den högsta tjänstemannen i FNF är generalsekreteraren. De nationella föreningarnas högsta tjänstemän tituleras generalsekreterare eller direktör.

En rad kända nordiska politiker har genom åren varit aktiva i det nordiska samarbetet. Bland dem som varit presidenter i Nordiska rådet märks svenskarna Olof Palme och Karin Söder, norrmännen Kåre Willoch och Trygve Bratteli, Karl-August Fagerholm och Vieno Jussi Sukselainen från Finland, Anker Jørgensen och Jens Otto Krag från Danmark samt Matthías Á. Mathiesen och Páll Pétursson från Island.

Contact information