Politikområden

Här kan du få inblick i ett flertal politiska områden som de nordiska länderna samarbetar om.

domstol

Lag och rätt

Lika lagstiftning och rättsuppfattning är viktiga element för att nå de nordiska statsministrarnas mål om att Norden ska vara världens mest integrerade region.

  Finske fodgængere

  Arbetsliv

  Ett bra arbetsliv spelar en central roll för utvecklingen av de nordiska välfärdssamhällena, för näringslivet och för individen. En gemensam nordisk arbetsmarknad utgör en hörnsten i det nordiska samarbetet. Samarbetet omfattar sysselsättning och arbetsmarknad samt arbetsmiljö och arbetsrätt.

   Person med iPad

   Digitalisering och innovation

   Målet med digitaliseringssamarbetet är att stärka Norden och Baltikum som en sammanhängande och integrerad digital region. En gemensam insats för att främja den gröna digitala omställningen gagnar invånare, företag och offentliga förvaltningar i hela regionen.

    Blind mand med hund ved togstation

    Funktionshinder

    Nordiskt samarbete om funktionshinder bidrar till inkludering av personer med funktionsnedsättning genom ett starkt kunskapsutbyte och ett nära samarbete i funktionshinderspolitiska frågor.

     NNR, on stage Katy Harris, Karen Ellemann, Stefanos Fotiou, Joao Campari

     Hållbara och hälsosamma livsmedelssystem

     Mat är centralt för våra liv, vårt välmående och vår kultur, men maten vi konsumerar kan också ha negativ påverkan på vår egen och vår planets hälsa. Att ställa om våra livsmedelssystem är en nödvändighet för att uppnå målen i Nordens vision och Agenda 2030.

      Luft skog vattendrag

      Miljö och klimat

      Den nordiska regionen ses som en förebild gör miljö och klimat. En viktig orsak är den långa traditionen av politiskt samarbete. Större och fler utmaningar gör att samarbetet blir ännu viktigare framöver.

       Byhave i Helsinki

       Hållbar utveckling

       De nordiska länderna är eniga om att arbetet för en hållbar utveckling är en av de viktigaste utmaningarna vi står inför. Att uppnå hållbar utveckling är ett ambitiöst, men ett nödvändigt mål.

        unge_banner

        Barn och unga

        ”Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga”, det slår Nordiska ministerrådets strategi för barn och unga fast.

         Havvindmøller ved Samsø

         Energi

         De nordiska länderna har ambitiösa nationella mål för övergången till hållbar energi och Norden är världsledande inom gröna energilösningar. Det nordiska samarbetet syftar till att stödja de nationella målen så att Norden även i fortsättningen kan hålla tätpositionen i världen.

          Siluett

          Kultur

          Det nordiska kultursamarbetet utgör en stark helhet där konst och kultur utgör hörnstenen i den gemenskap som binder samman de nordiska länderna. Kultursamarbetet har stort inflytande på sin omvärld och återspeglar den grund av gemensamma värderingar som vi i de nordiska länderna står på.

           Lærer med sin klasse

           Utbildning och forskning

           Nordiska ministerrådet samarbetar om att skapa en bra utbildnings- och forskningsgemenskap i Norden - för barn, unga och vuxna. Det gäller såväl mobilitet, kvalitet som politiska prioriteringar.

            Familieliv

            Jämställdhet och LGBTI

            Jämställdhet är en hörnsten i de moderna nordiska välfärdssamhällena, och det nordiska samarbetet om jämställdhet har varit en förutsättning för den framgångsrika nordiska arbetslivsmodellen.