Det officiella nordiska samarbetet

Nordens hus på Ved Stranden
Fotograf
Mary Gestrin
Det nordiska samarbetet är en av världens mest omfattande regionala samarbetsformer. Samarbetet omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.

Det nordiska samarbetet är både politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat, och är en viktig medspelare i det europeiska och internationella samarbetet. Den nordiska gemenskapen arbetar för ett förstärkt Norden i världen. 

Det nordiska samarbetet syftar till att förstärka nordiska och regionala intressen och värderingar i en global värld. Gemensamma värderingar mellan länderna bidrar till att förstärka Nordens position som en av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner.

Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Det officiella nordiska samarbetet sker inom ramarna för Nordiska ministerrådet, där regeringarna samarbetar, och i Nordiska rådet, som är parlamentarikernas samarbetsforum. I spetsen för arbetet står samarbetsministrarna och vissa utsedda parlamentariker.

I dialog med parlamentariker från hela Norden diskuterar statsministrarna löpande hur de nordiska länderna tillsammans kan dra nytta av de möjligheter som det ger.

Norden – Tillsammans är vi starkare

De nordiska samarbetsministrarna presenterade en gemensam vision för det nordiska samarbetet den 6 februari 2014. Med den visionsdeklarationen vill samarbetsministrarna utstaka riktningen för det samlade nordiska samarbetet.

Våra länder må vara små, men vi tror att vi blir starkare av att samarbeta med varandra. Och med andra. Det är vår vision – och vårt nordiska perspektiv.

Kontakt