Det officiella nordiska samarbetet

Nordens hus på Ved Stranden
Fotograf
Mary Gestrin
Det nordiska samarbetet är världens äldsta samarbete av sitt slag. Samarbetet omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.

Det nordiska samarbetet är både politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat. Utgångspunkten är att nordiskt samarbete ska fokusera på områden där en gemensam nordisk insats skapar ett mervärde för de nordiska länderna och deras medborgare.

Den nordiska gemenskapen arbetar för ett förstärkt Norden i världen och är en viktig medspelare i europeiskt och globalt samarbete. Gemensamma värderingar mellan länderna bidrar till att förstärka Nordens position som en av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner.

Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Det officiella nordiska samarbetet sker inom ramarna för Nordiska ministerrådet, där regeringarna samarbetar, och i Nordiska rådet, som är parlamentarikernas samarbetsforum.

I spetsen för Nordiska ministerrådet står samarbetsministrarna, som i enlighet med det nordiska samarbetets grundläggande avtal, Helsingforsavtalet, bistår statsministrarna i samordningen av nordiska frågor.

Nordiska rådet leds av ett presidium, som består av valda parlamentariker från hela Norden. Medlemmarna i Nordiska rådet dryftar aktuella frågor och det nordiska samarbetets utveckling med statsministrarna en gång om året på ett toppmöte i förbindelse med Nordiska rådets session.

Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region

De nordiska statsministrarna presenterade en gemensam vision för det nordiska samarbetet den 20 augusti 2019. Vi i Norden har som vision att vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Samarbetet i Nordiska ministerrådet ska bidra till att nå målet.

Vision 2030