Om webbplatsen norden.org

Norden.org är webbplatsen för det officiella nordiska samarbetet.

Syfte

Syftet med webbplatsen norden.org är att ge en inblick i det officiella nordiska samarbetet genom att informera och förklara hur samarbetet organiseras, genom att lyfta fram politiska prioriteringar och genom att synliggöra samarbetets mål och resultat.

Webbplatsen ska också informera om Norden som region och om Nordens relationer med andra delar av världen.

Norden.org ska hjälpa nordbor och andra relevanta målgrupper att dra nytta av tjänster och funktioner som erbjuds i regi av det nordiska samarbetet.

Ansvarig utgivare

Kommunikationsavdelningen på Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets sekretariat är ansvarig utgivare för norden.org.

Den dagliga driften sköts av webbredaktionen.

Kontakt