Nordiska rådets ärenden

Här hittar du information om vad Nordiska rådet ska besluta om och de senaste besluten som Nordiska rådet har fattat. Du hittar information om Nordiska rådets ärenden samt frågor och svar. Ärenden kan vara förslag från parlamentariker eller ministerråd, handlingsplaner och utlåtanden över förslag.

Filter

Ärenden