Internationellt samarbete

Här kan du få inblick i Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets internationella verksamhet.

Nordiska och baltiska flaggor

Estland, Lettland och Litauen

Nordiska ministerrådet har sedan början av 1990-talet utvecklat brett och nära samarbete med Estland, Letland og Litauen.

  Havvindmøller ved Samsø

  Co-operation among Nordic embassies and diplomatic missions in the world

  This page contains information regarding funding opportunities and support for cooperation among Nordic embassies and diplomatic missions in the world.

   Grönland

   Arktis

   En stor del av de nordiska land- och havsområdena ligger i den arktiska regionen. Norden är därför starkt engagerat i frågor som rör detta unika och kärva, men också sårbara område.

    Thumbnail

    Nordens grannar i väst

    Det finns ett ökat samarbete mellan Nordiska ministerrådet och grannarna i väst. Grannarna i väst är Kanada, USA, Storbritannien och Irland.