Internationellt samarbete

Här kan du få inblick i Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets internationella verksamhet.

Nordic cool

Nordens grannar i väst

Det finns ett ökat samarbete mellan Nordiska ministerrådet och grannarna i väst. Grannarna i väst är Kanada, USA, Storbritannien och Irland.

  Nordiska och baltiska flaggor

  Estland, Lettland och Litauen

  Nordiska ministerrådet har sedan början av 1990-talet utvecklat brett och nära samarbete med Estland, Letland og Litauen.

   Grönland

   Arktis

   En stor del av de nordiska land- och havsområdena ligger i den arktiska regionen. Norden är därför starkt engagerat i frågor som rör detta unika och kärva, men också sårbara område.