Internationellt samarbete

Här kan du få inblick i Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets internationella verksamhet.

St. Petersburg

Россия / Russia

В ответ на вооруженное нападение России на Украину Совет министров Северных стран остановил сотрудничество с Россией и Беларусью.

  Nordic cool

  Nordens grannar i väst

  Det finns ett ökat samarbete mellan Nordiska ministerrådet och grannarna i väst. Grannarna i väst är Kanada, USA, Storbritannien och Irland.

   Nordiska och baltiska flaggor

   Estland, Lettland och Litauen

   Nordiska ministerrådet har sedan början av 1990-talet utvecklat brett och nära samarbete med Estland, Letland og Litauen.

    Grönland

    Arktis

    En stor del av de nordiska land- och havsområdena ligger i den arktiska regionen. Norden är därför starkt engagerat i frågor som rör detta unika och kärva, men också sårbara område.