Innehåll

16.09.19 | Nyhet

Norden vill stärka LGBTI-personer rättigheter

Runt om i världen rapporteras bakslag mot homo- och intersexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Därför är det rätt ögonblick för Norden att stärka skyddet och förbättra livet för LGBTI-personer i hela regionen. Det anser nordiska jämställdhetsministrarna som idag beslöt inle...

13.09.19 | Nyhet

Vanligt folk i fokus när gränshindren ska bort

Det ska vara gnisselfritt för vanliga människor att pendla över gränserna eller flytta till ett annat nordiskt land. Med den målsättningen tar Magdalena Demnert plats i Gränshinderrådet för Sverige.

06.06.19 | Information

Om Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Statsministrarna i Norden har som vision att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Samarbetet i Nordiska ministerrådet ska bidra till att nå målet.