Innehåll

17.02.20 | Nyhet

Nordic Safe Cities går videre som en uavhengig organisasjon

I 2020 begynner en ny ferd mot et enda sterkere nettverk for Nordic Safe Cities, idet alliansen går videre som en uavhengig organisasjon. En endring som understreker at prosjektet er vellykket, og at det er etablert et enda sterkere nordisk samarbeid for å sikre trygghet i regionen vår....

07.02.20 | Nyhet

Språkförståelse skapar sammanhållning

Unga i Norden vill lär sig att förstå varandra bättre över gränserna. De efterlyser nytänkande i språkundervisningen och möjligheter att mötas. Det var det var tydliga budskapet till nordiska politiker från de unga själva.

30.01.20 | Information

Om Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Statsministrarna i Norden har som vision att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Samarbetet i Nordiska ministerrådet ska bidra till att nå målet.