Innehåll

18.01.19 | Nyhet

Nybildad baltisk kulturfond får nordiskt stöd

Nordiska ministerrådet har beviljat 100 000 euro i stöd till den nybildade Baltiska kulturfonden. Den nya kulturfonden inledde sin verksamhet vid årsskiftet.

10.01.19 | Nyhet

Nya Info Norden ger mer nyttig nordisk information

Nordiska ministerrådet stärker sin informationstjänst till nordborna. Från och med årsskiftet kan den som vill veta mer om nordiska stöd och bidrag eller privatpersoner som vill driva företag i ett annat nordiskt land vända sig till Info Norden för hjälp.

03.01.19 | Information

Om Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Statsministrarna har det överordnade ansvaret för det nordiska samarbetet. I praxis är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrar och till Nordiska samarbetskommittén som svarar för den löpande ko...