Innehåll

20.08.19 | Nyhet

Statsministrarna vill ha en integrerad region med större fokus på klimatfrågan

Hållbarhetsfrågor och oron för klimatförändringens effekter stod i centrum för samtalen under de nordiska statsministrarnas möte i Reykjavik den 20. augusti. I en förnyad vision för Nordiska ministerrådet uttrycker statsministrarna tydligt att de vill att det nordiska samarbetet blir e...

09.07.19 | Nyhet

Børn med funktionsnedsættelse må ikke blive efterladt

Børn med funktionsnedsættelse må ikke blive efterladt. Det var hovedbudskabet på side-eventen om børn med funktionsnedsættelse ved COSP, CRPD 2019 i New York– arrangeret af Permanent Mission of Sweden to the United Nations og Nordisk Ministerråd med flere.      

06.06.19 | Information

Om Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Statsministrarna har det överordnade ansvaret för det nordiska samarbetet. I praxis är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrar och till Nordiska samarbetskommittén som svarar för den löpande ko...