Innehåll

10.04.19 | Nyhet

Minskad byråkrati underlättar Norgeflytt

Många nordbor som sökt sig till Norge för att jobba eller studera har upplevt kraven för folkbokföring som ett gränshinder. Efter påtryckningar från Gränshinderrådet lättar nu norska skattemyndigheten på kraven.

09.04.19 | Nyhet

Rapport: Nu är rätt läge för Norden att stärka sitt ”fredsbrand”

Det finns ett momentum och en växande vilja bland de nordiska länderna att öka samarbetet inom freds- och konfliktlösning. Det finns också möjligheter att stärka det ”nordiska fredsvarumärket” just nu. Det sägs i en ny nordisk rapport.

17.03.19 | Information

Om Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Statsministrarna har det överordnade ansvaret för det nordiska samarbetet. I praxis är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrar och till Nordiska samarbetskommittén som svarar för den löpande ko...