Innehåll

22.05.19 | Nyhet

Nordisk samarbejde hjælper indvandrerkvinder ind på arbejdsmarkedet

Med en ny guide i hånden får kommuner og styrelser et redskab til at forbedre integrationen og få flere indvandrerkvinder ind på arbejdsmarkedet. Potentialet er stort, hvis det lykkes – for kvinderne, for deres børn og for samfundet.

22.05.19 | Nyhet

Jobbar du med ett nordiskt projekt om tillit, hållbarhet eller jämlikhet?

The Nordics letar efter projekt som sätter nya dagordningar och stärker varumärket Norden på den globala arenan. Nordiska ministerrådets profileringsprojekt stödjer idéer och samarbeten som fångar upp gemensamma nordiska värderingar som tillit, innovation, hållbarhet, öppenhet och jämli...

06sep

LÝSA

Datum
06-07.09.2019
17.03.19 | Information

Om Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Statsministrarna har det överordnade ansvaret för det nordiska samarbetet. I praxis är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrar och till Nordiska samarbetskommittén som svarar för den löpande ko...