Innehåll

08.02.19 | Nyhet

Forbereder elever på fremtidens samfunn

Hvilke kompetanser må vi ha for å håndtere fremtidens samfunn? Svaret er at ingen vet med sikkerhet, men det kan man også lære seg å håndtere. Det kalles «Computationel thinking». Norden har satt seg som mål å bli førende på området og er godt i gang. Nordic CRAFT er spydspissen.

07.02.19 | Nyhet

Nordborna skall bli ännu mer mobila

Fri rörlighet är en av hörnstenarna i det nordiska samarbetet, och nu ska det bli ännu lättare att flytta till ett annat nordiskt land för att jobba, vara företagare, studera eller bara leva. Bland annat de målsättningarna finns med i den handlingsplan för mobilitet i Norden som de nord...

03.01.19 | Information

Om Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Statsministrarna har det överordnade ansvaret för det nordiska samarbetet. I praxis är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrar och till Nordiska samarbetskommittén som svarar för den löpande ko...