Innehåll

16.10.18 | Nyhet

Den sociala sektorn behöver kunskap som fungerar i praktiken

Den sociala sektorn måste stärkas för att hålla jämna steg med de utmaningar Norden möter i dag. Det säger den tidigare isländska socialministern Árni Páll Árnason i en ny rapport, som innehåller fjorton förslag till förbättringar och förnyelse av det nordiska samarbetet och arbetet i d...

12.10.18 | Nyhet

Norden vertskap for internasjonal samling mot fiskekrim

Ulovlig fiske, skatteunndragelser og grove menneskerettighetsbrudd. Organisert grensekryssende fiskerikriminalitet truer havets økosystemer og koster samfunnet milliarder. Den 15.-16. oktober samles havnasjoner i København for å dele kunnskap.

08.10.18 | Information

Om Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Statsministrarna har det överordnade ansvaret för det nordiska samarbetet. I praxis är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrar och till Nordiska samarbetskommittén som svarar för den löpande ko...