Innehåll

03.03.21 | Nyhet

Corona ger Gränshinderrådet extra jobb också under 2021

De som bor och pendlar i de nordiska gränsregionerna måste få en försäkran av politikerna att länderna i framtida kriser inte stänger sina gränser. Folk måste kunna våga lita på att de kan ta ett jobb på andra sidan gränsen, säger nordiska Gränshinderrådets ordförande Kimmo Sasi.

01.03.21 | Nyhet

Nya riktlinjer gör Nyckelhålet ännu grönare

Det gröna Nyckelhålet har i många år gjort det enklare för nordborna att välja nyttigare och hälsosamma produkter när de handlar in. Idag presenteras nya föreskrifter för den nordiska nyckelhålsmärkningen som bland annat gör det möjligt för att fler vegetariska och växtbaserade produkte...

05.01.21 | Information

Om Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Statsministrarna i Norden har som vision att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Samarbetet i Nordiska ministerrådet ska bidra till att nå målet.