Innehåll

14.09.18 | Nyhet

Reformerat samarbete skapar mer nordisk nytta

Det nordiska samarbetet är relevantare än tidigare. Organisationen fungerar bättre och reagerar snabbare, och samarbetets innehåll är tydligare kopplat till den aktuella politiska agendan i regionen än förr. Det beskedet ger en utvärdering av den reformprocess av arbetet inom Nordiska m...

06.09.18 | Nyhet

Lehtomäki får nordisk topptjänst

Finländska Paula Lehtomäki utsågs den 5. september till ny generalsekreterare för Nordiska ministerrådet. Lehtomäki tillträder i mars 2019.

07sep

LÝSA

Datum
07-08.09.2018
08:00 - 09:00
Typ
Basic event
10.09.18 | Information

Om Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Statsministrarna har det överordnade ansvaret för det nordiska samarbetet. I praxis är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrar och till Nordiska samarbetskommittén som svarar för den löpande ko...