Innehåll

19.10.18 | Nyhet

GENERALSEKRETERARENS BLOGG: Kunskap som fungerar i praktiken

Hur kan vi göra våra sociala system mer flexibla och öka fokus på medborgarnas önskemål och behov? Hur kan vi involvera frivilligorganisationer i att utveckla och tillhandahålla sociala tjänster till medborgarna. Hur kan vi få mer kunskap om vad som fungerar i den sociala sektorn? Det ä...

16.10.18 | Nyhet

Den sociala sektorn behöver kunskap som fungerar i praktiken

Den sociala sektorn måste stärkas för att hålla jämna steg med de utmaningar Norden möter i dag. Det säger den tidigare isländska socialministern Árni Páll Árnason i en ny rapport, som innehåller fjorton förslag till förbättringar och förnyelse av det nordiska samarbetet och arbetet i d...

08.10.18 | Information

Om Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Statsministrarna har det överordnade ansvaret för det nordiska samarbetet. I praxis är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrar och till Nordiska samarbetskommittén som svarar för den löpande ko...