Innehåll

21.01.19 | Nyhet

Ann Linde är ny nordisk samarbetsminister i Sverige

Ann Linde från Socialdemokraterna har utsetts till ny minister för nordiskt samarbete i Sverige. Hon utsågs på måndagen i samband med att statsminister Stefan Löfven presenterade sin nya regering.

18.01.19 | Nyhet

Nybildad baltisk kulturfond får nordiskt stöd

Nordiska ministerrådet har beviljat 100 000 euro i stöd till den nybildade Baltiska kulturfonden. Den nya kulturfonden inledde sin verksamhet vid årsskiftet.

03.01.19 | Information

Om Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Statsministrarna har det överordnade ansvaret för det nordiska samarbetet. I praxis är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrar och till Nordiska samarbetskommittén som svarar för den löpande ko...