Innehåll

19.06.19 | Nyhet

Ny vision för det nordiska samarbetet

En global föregångare när det gäller klimat och hållbarhet och en ännu mer integrerad region än hittills - det är de nordiska samarbetsministrarnas syn på vad som skall vara de centralaste målen för den gemensamma nordiska politiken under det kommande decenniet. Visionen lyfter fram sa...

18.06.19 | Nyhet

Fortsatt stöd till nordiskt-ryskt journalistsamarbete

Det nordisk-ryska journalistsamarbetet fortsätter också under åren 2019-20. Samarbetet har som sin uttalade premiss att en fri och oberoende press är en förutsättning för en modern demokrati. Nordiska samarbetskommittén beslöt på sitt möte den 18 juni att stöda journalistsamarbetet med ...

06.06.19 | Information

Om Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Statsministrarna har det överordnade ansvaret för det nordiska samarbetet. I praxis är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrar och till Nordiska samarbetskommittén som svarar för den löpande ko...