Innehåll

05.12.18 | Nyhet

Vad kännetecknar nordiskt ledarskap?

En ny rapport från Nordiska ministerrådet lägger nordiskt ledarskap under luppen: Vad kännetecknar ledarskap i Norden och hur skiljer det sig från länder som USA, Kina och Tyskland? Författarna beskriver nordiskt ledarskap som ett sätt att kombinera ekonomisk tillväxt med demokratisk st...

04.12.18 | Nyhet

45 000 nordbor saknas i statistiken

Officiell statistik är ett oslagbart verktyg för att avslöja trender och mönster i samhällsutvecklingen, och för att grunda politiska beslut på. Men bara om den är korrekt. Det nordiska projektet Nordic Mobility har avslöjat stora brister i ländernas statistik över nordbor som jobbar el...

01.11.18 | Information

Digital communication kit - COP24

Let's make a buzz about #nordicsolutions and #talanordic at COP24! In this communication kit you can download images, shareables and videos available for communication purposes on digital channels. We have also listed relevant social media profiles so you can connect and continue t...