Innehåll

13.05.20 | Nyhet

Så motverkar Norden bakslag för jämställdheten under krisen

När coronakrisen var ett faktum höjde alla de nordiska länderna snabbt beredskapen för att våldet mot kvinnor kunde öka. De öppnade fler akutboenden och införde nya sätt för kvinnor att larma polisen. Men jämställdhetspolitiken just nu handlar också om att regeringarnas respons på krise...

07.05.20 | Nyhet

Ministrar vill stärka det nordiska transportsamarbetet

De nordiska transportministrarna vill stärka samarbetet inom transportsektorn. Ministrarna höll ett informellt digitalt möte den 7 maj och enades om att öka samarbetet inom en del områden, med tonvikt på gröna och hållbara lösningar.

14.05.20 | Information

Om Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Statsministrarna i Norden har som vision att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Samarbetet i Nordiska ministerrådet ska bidra till att nå målet.