15.11.18 | Nyhet

Nordisk kultur söker tillfällig bostad i världen

De nordiska kulturministrarna har nöjet att bjuda in nordiska ambassader och diplomatiska beskickningar utanför Norden att lämna innovativa förslag som skapar nya rum för nordisk konst och kultur över hela världen.

13.11.18 | Nyhet

GENERALSEKRETERARENS BLOGG: Ökat samarbete lyfter nordiska startups

Det finns stora outnyttjade resurser i samarbetet kring finansiering av uppstarts- och tillväxtföretag i Norden. Vår region kan bli världsledande inom området om vi tar tillvara på de möjligheter som det nordiska samarbetet ger oss. Bland annat det här är konklusionen i en ny rapport so...