Nordiskt samarbete

Det nordiska samarbetet är en av världens mest omfattande regionala samarbetsformer. Samarbetet omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.

Information

Contact

Nordiskt samarbete

De nordiska statsministrarna
Statsministrarna har det yttersta ansvaret för det nordiska regeringssamarbetet. Nordiska statsministermöten hålls ett par gånger per år. Dessutom möts de nordiska statsministrarna under året i andra sammanhang.
Gå till organisation
Lederne for Færøyene, Grønland og Åland

Representanter for landstyret på Færøyene og Grønland, samt for Ålands landskapsstyre deltar i Nordisk ministerråds arbeid. Ålandsdokumentet, som ble vedtatt i september 2007, har styrket Færøyenes, Grønlands og Ålands deltakelse i det nordiske samarbeidet

Gå till organisation
Nordiska rådet
Utskott
Kontrollkommittén
Kontrollkommittén utövar den parlamentariska kontrollen över verksamhet som finansieras med gemensamma nordiska medel.
Gå till organisation
Nordiska rådets presidium

Nordiska rådets politiska ledning, presidiet, har ansvaret för övergripande politiska frågor, planering och budget samt det utrikes- och säkerhetspolitiska parlamentariska samarbetet

Gå till organisation
Utskottet för ett hållbart Norden
Utskottet arbetar med ämnen och ärenden som berör miljö- och naturskydd, naturresurser – härunder utnyttjande av naturresurser inom jordbruk, fiske och skogsbruk. Klimatfrågor är också en viktig del av arbetet – härunder konsekvenserna av klimatförändringar som i synnerhet berör de nordligaste områdena av Norden som exempelvis Grönland och avsmältningen av inlandsisen, men som även har konsekvenser globalt och som resulterar i till exempel klimatflyktingar. Konsumenträttigheter, fiskeriförvaltning, lantbrukspolitik, livsmedel, atomsäkerhet, biologisk mångfald och hållbarhet är ämnen och teman som Utskottet för ett hållbart Norden också fokuserar på. Arbetet handlar om både nordiska och globala utmaningar och lösningsmodeller inom ovannämnda områden.
Gå till organisation
Utskottet för kunskap och kultur i Norden
Utvalget arbeider med emner og saker som angår kultur, forskning og utdanning, grunnskole og videregående skole, voksenopplæring og folkeopplysning – herunder saker om språksamarbeid, nye medier, kompetanseutvikling og innovasjon i utdanningene. Utdanning og opplysning er i mange henseende veien til et godt arbeidsliv, og dermed også veien til et godt ungdoms-, voksen- og familieliv, hvor den enkeltes velferd ikke er truet på grunn av f.eks. arbeidsledighet, fattigdom eller misbruk. Utvalget beskjeftiger seg også med sivilsamfunnet og frivillig arbeid, ettersom de to faktorene spiller en vesentlig rolle i et demokratisk velferdssamfunn. Idrett, språk, film og medier, generell og mangfoldig kunst og kultur, barne- og ungdomskultur hører også inn under arbeidsområdene til utvalget for kunnskap og kultur i Norden.
Gå till organisation
Utskottet för välfärd i Norden
Utskottet för välfärd i Norden har fokus på den nordiska välfärdsmodellen. Målet med vårt arbete är att hitta smarta ekonomiska lösningar som är hållbara på längre sikt. På utskottets agenda står ämnen som omsorg om barn, ungdom, funktionshindrade och äldre samt alkohol, narkotika och missbruksfrågor. Vidare handlar arbetet om jämställdhet, medborgarrättigheter, demokrati, mänskliga rättigheter och bekämpning av kriminalitet. Integration, migration och flyktingar hör också till detta utskott och det gör även bostadspolitik samt ursprungsfolkens villkor i Norden.
Gå till organisation
Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden

Utskottet arbetar med ämnen och frågor som handlar om arbetsmarknad och arbetsmiljö, näringsliv, handel och industri, energi, bekämpning av gränshinder, transport och transportsäkerhet. Det nordiska samarbetet handlar i hög grad även om den fria rörligheten på arbetsmarknaden, som samtidigt är ett av de nordiska flaggskeppen när det gäller upprätthållande av välfärd och näringsliv. Bekämpning av gränshinder bidrar till att upprätthålla denna modell, som beundras internationellt och gör det enklare för medborgare att studera och arbeta över gränserna. Därtill behandlar utskottet frågor inom finans- och ekonomisk politik – härunder ramvillkoren för forskning, produktion och handel och i förlängningen av det, fri rörlighet på marknaderna och arbetsmarknaderna i Norden. Regional- och strukturpolitik, kommunikation och IT hör också till arbetsområdena för Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden.

Gå till organisation
Valkommittén

Valkommittén förbereder val som beslutas av plenarförsamlingen.

Gå till organisation
Partigrupper
Konservativa gruppen
Den konservativa gruppen har medlemmar från 7 nationella medlemspartier i de fem nordiska länderna och från Färöarna, Grönland och Åland.
Gå till organisation
Det Konservative Folkeparti (KF)
Fólkaflokkurin (Ff)
Høyre (H)
Moderat Samling för Åland
Moderat Samling för Åland är ett borgerligt politiskt parti. I valet 2011 fick partiet 13,9% av rösterna och 4 av de 30 mandaten i Ålands lagting.
Gå till organisation
Moderata samlingspartiet (M)
Moderaterna är Sveriges näst största parti, och det största partiet i den borgerliga koallitionen Alliansen. Moderaterna har även innehatt statsministerposten sedan år 2006.
Gå till organisation
Obunden samling (ObS)
Samlingspartiet (saml)
Självständighetspartiet (Sjálfstæðisflokkurinn,Sj.)
Den socialdemokratiska gruppen
Den socialdemokratiska gruppen är en av Nordiska rådets största partigrupper och består av representanter från de socialdemokratiska grupperna i alla de nordiska länderna samt på Färöarna, Grönland och Åland.
Gå till organisation
Det norske Arbeiderparti (A)
Finlands Socialdemokratiska Parti (sd)
Socialdemokraterna hör till Finlands största partier. Den senaste socialdemokratiska presidenten i Finland var Tarja Halonen, åren 2000-2012.
Gå till organisation
Javnaðarflokkurin (Jvfl.)
Samfylkingin (Sf)
Siumut (S)
Socialdemokraterna på Åland (ÅSD)
Ålands socialdemokratiska parti är det äldsta partiet på Åland, med rötter ända tillbaka till år 1906.
Gå till organisation
Socialdemokratiet (S)
Det danska partiet Socialdemokraterne bildades år 1871. I dag är partiet Danmarks näst största.
Gå till organisation
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (S)
Mittengruppen
I mittengruppen i Nordiska rådet samlas de medlemmar och suppleanter från de nordiska länderna och Färöarna, Grönland och Åland, som tillhör centerliberala, gröna och kristdemokratiska medlemspartier.
Gå till organisation
Flokkur fólksins (Flf)
Miðflokkurinn (Mifl)
Ålands framtid (ÅF)
Åländsk Center (ÅC)
Åländsk Center är sedan valet 2011 det parti som har flest mandat i det åländska lagtinget (7 av 30). Åländsk center har två ministerposter i Ålands landskapsregering.
Gå till organisation
Atassut (A)
Björt framtíð (BF)
Centern i Finland (cent)
Centerpartiet (C)
Centerpartiet är ett politiskt parti i Sverige med en gön liberal värdegrund. Viktiga frågor för centerpartiet är frågor om sysselsättning och företagande, klimat samt välfärd.
Gå till organisation
De Gröna (gröna)
De gröna är ett finländskt parti med fokus på miljöfrågor och gröna värden. Partiets väljare finns framför allt i Finlands städer.
Gå till organisation
Demokraterna (D)
Demokraterna (gl. Demokraatit) är ett grönländskt liberalt politiskt parti.
Gå till organisation
Framsókn
Framsóknarflokkurinn (Frfl)
Hållbart Initiativ
Hållbart Initiativ
Gå till organisation
Kristdemokraterna (KD)
Kristdemokraterna är ett politiskt parti i Sverige. Partiet står för en kristen värdegrund och profilerar sig framför allt inom frågor som rör vård, omsorg, familj och näringsliv.
Gå till organisation
Kristdemokraterna i Finland (kd)
Kristelig Folkeparti (KrF)
Liberal Alliance (LA)
Liberalerna (L)
Liberalerna på Åland (Lib)
Liberalerna på åland är ett liberalt politiskt parti på Åland. I valet år 2007 var partiet det största på Åland, men i det senaste valet år 2011 sjönk partiets väljarstöd markant. I dagsläget har partiet 6 av 30 mandat i Ålands lagting och är i opposition.
Gå till organisation
Miljöpartiet (MP)
Miljöpartiet de Gröna är ett politiskt parti i Sverige som står för gröna värden. Förutom klimatfrågor fokuserar partiet även på frågor om migration, utbildning och sysselsättning.
Gå till organisation
Miðflokkurin (Mfl.)
Moderaterne
Moderaterne (DK)
Gå till organisation
Partii Inuit
Radikale Venstre (RV)
Samarbetspartiet
Sambandsflokkurin (sb)
Senterpartiet (Sp)
Sjálvstýrisflokkurin (Sjfl.)
Svenska folkpartiet (sv)
Svenska folkpartiet arbetar för att bevara svenska språkets ställning i Finland och bevaka finlandssvenskarnas intressen. Partiet har varit med i regeringen sedan år 1979 med en eller två ministerposter.
Gå till organisation
Venstre (V)
Venstre (V), Norge
Viðreisn (Vi)
Viðreisn bildades 24 maj 2016 och fick sina första ledamöter i Alltinget i parlamentsvalet hösten 2016. Viðreisn ingår i mittengruppen.
Gå till organisation
Nordisk frihet
I gruppen för Nordisk frihet i Nordiska rådet samlas de medlemmar och suppleanter från tre nordiska länder, Danmark, Finland och Sverige. Gruppen understöder frihet, demokrati och idéen av självständiga nationalstater.
Gå till organisation
Dansk Folkeparti (DF)
Sannfinländarna (Sannf)
Sverigedemokraterna (SD)
Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt och socialkonservativt politiskt parti. Partiet blev första gången invalda i Sveriges riksdag år 2010.
Gå till organisation
Nordisk grön vänster
Partigruppen Nordisk grön vänster i Nordiska rådet samlar de medlemmar och suppleanter från de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland, som tillhör ett vänsterparti. Gruppen har medlemmar från åtta partier i Norden.
Gå till organisation
Alternativet (ALT)
Danmarks gröna parti för människor som vill arbeta för en hållbar, demokratisk, socialt rättvis och företagsam värld.
Gå till organisation
Enhedslisten (EL)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Inuit Ataqatigiit är ett vänsterparti på Grönland, lett av Kuupik Kleist. I valet 2009 vann partiet med 43,7% av rösterna, vilket gav dem 14 av 31 platser i Landstinget.
Gå till organisation
Rødt (R)
Socialistisk Folkeparti (SF)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Tjóðveldi (T)
Vänsterförbundet (vänst)
Vänsterförbundet (fi. Vasemmistoliitto) är ett vänsterparti med jämlikhet, frihet och hållbar utveckling som värdegrund. Partiet är Finlands femte största.
Gå till organisation
Vänsterpartiet (V)
Vänsterpartiet - De Gröna (Vg)
Vinstrihreyfingin – grænt framboð
Utan partigruppstillhörighet
Ledamöter som inte ingår i en partigrupp.
Gå till organisation
Blå framtid
Danmarksdemokraterne
Danmarksdemokraterne
Gå till organisation
Fremskrittspartiet (FrP)
Hreyfingin (Hr)
Naleraq (GL)
Nunatta Qitornai
Nunatta Qitornai
Gå till organisation
Nye Borgerlige (NB)
Nationella delegationer
Ålands delegation
Danmarks delegation
Finlands delegation
Färöarnas delegation
Grönlands delegation
Islands delegation
Nationella delegationssekretariat
Här finns en översikt över anställda vid de nationella delegationssekretariaten.
Gå till organisation
Norges delegation
Sveriges delegation
Presidentskapsprogram
Presidentskapsprogram för Nordiska rådet 2024
Fred och säkerhet i Arktis är temat för Islands presidentskapsprogram för Nordiska rådet 2024. Också miljö och jämställdhet uppmärksammas i programmet.
Gå till organisation
Norges presidentskapsprogram i Nordiska rådet 2023

Prioriteringarna för det norska presidentskapet är ett tryggt, grönt och ungt Norden. Det är områden som är viktiga i vår tid med krig i Europa och klimat- och energikrisen. Det är viktigare än någonsin att vi står tillsammans i en stark nordisk gemenskap. Dagens unga är framtiden och de är avgörande deltagare i våra samhällen och demokratier.

Gå till organisation
Finlands presidentskapsprogram i Nordiska rådet 2022
Finlands presidentskapsprogram för 2022 lyfter Finland fram ett antal prioriterade områden: ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Norden samt ett säkert Norden och ett gränslöst Norden. Finland sätter också fokus på den nordiska välfärdsmodellen och de utmaningar den står inför, inte minst i kölvattnet av covid-19. Under 2022 firas också Nordiska rådets 70-årsjubileum, vilket ger ett utmärkt tillfälle att tillsammans hitta arbetssätt som kan göra det nordiska samarbetet mer effektivt och strategiskt.
Gå till organisation
Danmarks presidentskapsprogram i Nordiska rådet 2021
Det danska presidentskapet 2021 fokuserar på nordiska lärdomar av coronapandemin och nedmontering av gränshinder i Norden. Presidentskapet vill arbeta med följande prioritetsområden: Nordiskt försvars- och beredskapssamarbete, nordisk klimatinsats, nordisk ungdomsinsats för kultur och språk, samt turismsamarbete.
Gå till organisation
Islands presidentskapsprogram i Nordiska rådet 2020
Under sitt presidentskap kommer Island att lyfta tre prioriterade områden: att slå vakt om demokratin, värna den biologiska mångfalden och stärka kunskapen i de nordiska språken.
Gå till organisation
Sveriges ordförandeskap i Nordiska rådet 2019
Norden var dag – demokrati och folklig förankring
Gå till organisation
Norges presidentskapsprogram for Nordisk råd 2018
I en verden preget av endring og uro er det nordiske samarbeidet mer relevant enn noensinne. Med en uforutsigbar sikkerhetspolitisk virkelighet og et stort behov for omstilling står vi i Norden sterkere samlet enn hver for oss.
Gå till organisation
Finlands præsidentskabsprogram i Nordisk Råd 2017

Finlands præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2017

Gå till organisation
Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016

Program for Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016

Gå till organisation
Islands ordförandeskap i Nordiska rådet 2015
Program för Islands presidentskap i Nordiska rådet år 2015
Gå till organisation
Sveriges ordförandeskap i Nordiska rådet 2014
Program för Sveriges presidentskap i Nordiska rådet 2014
Gå till organisation
Nordiska rådets sekretariat
Sekretariatet förbereder och följer upp de frågor som behandlas i nordiska rådets ledningsorgan, presidiet och i de olika fackutskotten.
Gå till organisation
Nordiska rådets kontor i Bryssel
Nordiska rådet har ett kontor i Bryssel. Syftet med kontoret är att bevaka EU-saker av intresse för Nordiska rådet samt att upprätthålla kontakten med nordiska aktörer i Bryssel. Av särskild vikt är kontakten mellan Europaparlamentet och Nordiska rådet. Kontoret etablerades i september 2017 och består av en medarbetare.
Gå till organisation
Ungdomens Nordiska Råd (UNR)
Ungdomens Nordiska råd är ett forum för de politiska ungdomsorganisationerna i Norden.
Gå till organisation
Nordiska ministerrådet
Samarbetsministrarna (MR-SAM)
Det är i praktiken de nordiska samarbetsministrarna som på statsministrarnas uppdrag svarar för samordningen av det nordiska regeringssamarbetet.
Gå till organisation
Nordisk Migrant Ekspert Forum

Nordisk Migrant Ekspert Forum er knyttet til det nordiske samarbejdsprogram om integration af flygtninge og indvandrere og har til formål at bidrage med et velunderbygget og mangfoldigt vidensgrundlag til det nordiske samarbejde om integration.

 

Gå till organisation
Nordiska samarbetskommittén (NSK)
Nordiska samarbetskommittén svarar för den löpande koordineringen av samarbetet och är också styrelse för ministerrådets sekretariat i Köpenhamn. Nordiska samarbetskommittén består av högre tjänstemän ur respektive lands statsförvaltning.
Gå till organisation
Departementet för utrikesfrågor, Grönlands regering (GL)
Lagmandskontoret, nordiskt samarbete (FO)
Nordiskt samarbete (ÅL)
Nordisk Sekretariat, nordiskt samarbete (IS)
Utrikesministeriet, nordiskt samarbete (FI)
Utenriksdepartementet, nordiskt samarbete (NO)
Utrikesdepartementet, nordiskt samarbete (SV)
Udenrigsministeriet, nordiskt samarbete (DK)
Expertgruppen för hållbar utveckling
Expertgruppen ska tillhandahålla rådgivning åt Nordiska samarbetskommittén och samarbetsministrarna om hållbar utveckling.
Gå till organisation
Nordisk rådgivningskommitté för Arktis, NRKA
I samband med att ett nytt arktiskt samarbetsprogram godkändes 2002 upprättades Nordisk rådgivningskommitté för Arktis (NRKA). Nordisk rådgivningskommitté för Arktis består av de nordiska medlemmarna i Arktiska rådet och representanter för Färöarna, Grönland och Åland. I förhållande till Nordiska ministerrådet ska NRKA tillhandahålla rådgivning åt samarbetsministrarna och Nordiska samarbetskommittén i arktiska frågor.
Gå till organisation
Sekretariatet för Arktiska expertkommittén
Gränshinderrådet
Gränshinderrådet är ett politiskt tillsatt organ, som har fått i uppdrag av de nordiska regeringarna att befrämja den fria rörligheten inom Norden för såväl enskilda som företag. Gränshinderrådet startade sin verksamhet 2014. Ordförandeskapet i Gränshinderrådet skiftar årligen mellan de nationella medlemmarna i Gränshinderrådet och följer ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Ordförandeskapet i Gränshinderrådet ska leda gränshinderarbetet i samarbete med Nordiska ministerrådets generalsekreterare.
Gå till organisation
Gränshinderarbete
Gränshinderarbetet är ett viktigt nordiskt samarbetsområde, och är en del arbetet med att nå statsministrarnas vision om Norden som världens mest integrerade region. Arbetet drivs av Gränshinderrådet som inledde sin verksamhet i januari 2014. I och med Gränshinderrådets förnyade mandat från och med 2022, är det kvantitativa målet att undanröja 5-8 gränshinder per år inom arbetsmarknads-, social-, utbildnings- och näringslivsområdena.
Gå till organisation
Informationstjenester

Informationstjenester under MR-SAM

Gå till organisation
Grensetjänsten
Grensetjänsten är ett gräns- och myndighetsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge. Grensetjänstens huvuduppgift är att ta emot och behandla frågor från människor och företag som har någon form av gränsöverskridande verksamhet.
Gå till organisation
Info Norden
Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Målet med tjänsten är att göra det enklare för personer att röra sig över de nordiska gränserna.
Gå till organisation
Norden i Fokus

Norden i Fokus ger den nationella debatten en nordisk vinkel. Norden i Fokus-kontoren arrangerar seminarier och diskussioner om aktuella teman inom politik, miljö, näringsliv och kultur. De huvudsakliga målgrupperna är ämbetsmän, politiker, journalister och intresseorganisationer.

Gå till organisation
Nordiska informationskontoret i Sönderjylland / Sydschleswig
Det nordiska informationskontoret har till uppgift att samordna den nordiska verksamheten i Sönderjylland och informera om det nordiska samarbetet. Kontoret förmedlar nordisk kultur genom en rad aktiviteter i gränsregionen bl.a. nordiska författarbesök, konstutställingar, konserter, läsekretsar och resor i Norden. Samtidigt har kontoret också till uppgift att stärka kunskapen om Södra Jylland och Sydschleswig i övriga Norden.
Gå till organisation
Nordkalottens Gränstjänst
Nordkalottens Gränstjänst är sakkunnig i gränsproblematik, förmedlar information, ger råd till privatpersoner, företag samt organisationer som har verksamhet över landgränsen mellan Finland/Sverige och Finland/Norge. Utöver detta arbetar Gränstjänsten för att undanröja gränshinder.
Gå till organisation
Øresunddirekt
Øresunddirekt är en informationstjänst som förmedlar offentlig information från myndigheter till medborgare och näringsliv i Öresundsregionen. Øresunddirekt består av en webbredaktion i Köpenhamn samt ett informationscenter på Hjälmaregatan 3 i Malmö. På Informationscentret Øresunddirekt i Malmö bistår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen och Skatteverket med personal som på plats ger myndighetsinformation ur ett öresundsperspektiv.
Gå till organisation
Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK)
NORDBUK är rådgivande och koordinerande organ i alla barn- och ungdomsfrågor i Nordiska ministerrådet.
Gå till organisation
Sekretariat för NORDBUK
Nordisk utbytesordning (NORUT)
Tjänstemannautbytet ger statligt anställda möjlighet att lära känna förvaltningen i ett annat nordiskt land (länder) än hemlandet. Det årliga stipendiebeloppet fördelas mellan länderna plus Färöarna, Grönland och Åland av en grupp bestående av en kontaktperson från varje land, samt Färöarna, Grönland och Åland.
Gå till organisation
Ministerråd
Nordiska ministerrådet för arbetsliv (MR-A)
De nordiska regeringarnas samarbete inom sysselsättnings- och arbetsmarknadsområdet samt områdena arbetsmiljö och arbetsrätt leds av de nordiska arbets- och sysselsättningsministrarna, vilka utgör MR-A
Gå till organisation
Nordiska ministerrådet för hållbar tillväxt (MR-Tillväxt)
Nordiska ministerrådet för digitalisering 2017–2024 (MR-DIGITAL)
MR-SAM beslutade den 22 juni 2017 att upprätta ett tillfälligt ministerråd för digitalisering (MR-DIGITAL) för perioden 2017–2024. MR-DIGITAL består av en minister från varje nordiskt land, Grönland, Färöarna och Åland. Därutöver är de baltiska länderna representerade med en minister var från Estland, Lettland och Litauen. Följande ministrar har utsetts till MR-DIGITAL
Gå till organisation
Ämbetsmannakommittéer
Nordiska ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS)
Nordiska ministerrådet för justitiefrågor (MR-JUST)
De nordiska regeringarnas samarbete på lagområdet leds av de nordiska justitieministrarna som utgör MR-JUST. Lagsamarbetet är ett verktyg för de nordiska länderna i arbetet med att främja grundläggande gemensamma principer inom nordisk lagstiftning.
Gå till organisation
Nordiska ministerrådet för kultur (MR-K)
Kulturministrarna i de nordiska länderna och på Färöarna, Grönland och Åland har det överordnade ansvaret för det nordiska kultursamarbetet inom Nordiska ministerrådet. Det överordnade målet är bland annat att främja mångfalden av kulturuttryck och att förmedla konstnärer och deras arbete.
Gå till organisation
Nordiska ministerrådet för jämställdhet och LGBTI (MR-JÄM)

De nordiska regeringars samarbete på jämställdhetsområdet leds av de nordiska jämställdhetsministrarna som utgör MR-JÄM. De nordiska ländernas gemensamma kultur,historia och demokratiska traditioner har gjort det möjligt att utveckla ett nära och konstruktivt samarbete innanför jämställdhetsområdet.

Gå till organisation
Nordiska ministerrådet för miljö och klimat (MR-MK)
Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S)
De nordiska regeringarnas samarbete inom social- och hälsosektorn leds av de nordiska social- och hälsoministrarna som utgör MR-S. Det nordiska samarbetet inom social och hälsoområdet är baserat på gemensamma värderingar, som utgör fundamentet i den nordiska välfärdsmodellen.
Gå till organisation
Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U)
De nordiska regeringarnas samarbete inom forskning och utbildning leds av de nordiska utbildnings- och forskningsministrarna, vilka utgör MR-U. Ministerrådet ska bidra till att säkerställa Nordens position som ledande kunskaps- och kompetensregion.
Gå till organisation
Nordiska ministerrådet för ekonomi- och finanspolitik (MR-FINANS)
De nordiska regeringarnas samarbete inom ekonomi-finansområdet leds av de nordiska finansministrarna som utgör MR-FINANS. Samarbetet lägger grunden för att främja nordiska intressen internationellt och för en mer omfattande global ekonomisk integration.
Gå till organisation
Ämbetsmannakommittéer
Ämbetsmannakommittéer
Arbetsgrupper och utskott
Generalsekreteraren
Generalsekreterarens roll och initiativrätten Nordiska ministerrådets generalsekreterare utses av de nordiska regeringarna. Generalsekreterarens roll är att leda sekretariatets arbete. Ordförandeskapets och generalsekreterarens arbete sker enligt riktlinjer utarbetade av Nordiska samarbetskommittén (NSK), men generalsekreteraren har enligt arbetsordningen för Nordiska ministerrådet rätt och plikt att ta egna initiativ som anses nödvändiga för att utveckla samarbetet. Detta kallas för initiativrätten och gäller hela sekretariatets arbete. Sekretariatet har alltså inte bara en passiv roll som praktisk samordnare för beslut tagna i ministerråden och ämbetsmannakommittéerna, utan ska också själv komma med förslag och spela en aktiv roll i att driva samarbetet framåt.
Gå till organisation
Nordiska ministerrådets ordförandeskap
Sveriges ordförandeskap 2024
Sverige ska med sitt ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024 skapa ett säkrare, grönare och friare Norden och bidra till att Norden blir världens mest hållbara och integrerade region.
Gå till organisation
Islands formandskab 2023

Fred spiller en nøglerolle i det islandske formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd og for ambitionen om at gøre Norden grøn, konkurrencedygtig og social bæredygtig.

Formandskabsprogrammet

 

Gå till organisation
Norges ordförandeskap 2022
Finlands ordförandeskap 2021
Finlands ordförandeskapsprogram tar avstamp i visionen för det nordiska samarbetet, som säger att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region. Programmet för 2021 drar upp riktlinjerna för ett aktivt samarbete för att skapa ett grönare, konkurrenskraftigare och socialt hållbarare Norden.
Gå till organisation
Danmarks ordförandeskap 2020
Framtidens lösningar tillsammans. Det är rubriken på och ambitionen för Nordiska ministerrådets kommande ordförandeskap år 2020 för Danmark, Grönland och Färöarna. Ordförandeskapet kommer att verkställa Nordiska ministerrådets nya vision för 2030, då Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region.
Gå till organisation
Islands ordförandeskap 2019
Unga, hållbar turism och havsmiljön är de prioriterade områdena under Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2019. Nordiska prioriteringar av jämställdhet, digitalisering, hållbar utveckling och FN:s mål för hållbar utveckling integreras i ordförandeskapets projekt.
Gå till organisation
Sveriges ordförandeskap 2018

Ett inkluderande, hållbart, innovativt, tryggt och öppet Norden är utgångspunkten när Sverige 2018 tar över ordförandeklubban i Nordiska ministerrådet. Digitalisering löper som en röd tråd genom Sveriges ordförandeskapsprogram.

Gå till organisation
Norges ordförandeskap 2017
Norge har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2017. Det norska ordförandeskapet har fokus på Norden i omställning, Norden i Europa och Norden i världen.
Gå till organisation
Finlands ordförandeskap 2016
Finland är ordförandeland för Nordiska ministerrådet år 2016. Huvudteman för det finländska ordförandeskapet är vatten, natur och människor.
Gå till organisation
Danmarks ordförandeskap 2015
Tillväxt, välfärd och värderingar samt Arktis är rubrikerna för det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2015.
Gå till organisation
Islands ordförandeskap 2014
Den gröna ekonomin och säkringen av de nordiska välfärdssamhällena står i fokus för Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2014.
Gå till organisation
Nordiska ministerrådets sekretariat
Avdelningen för Förvaltning och HR (FOHR)

HR & Förvaltning har det överordnade ansvaret för rekrytering och personalutveckling samt juridik och bidragshantering. Vid sidan av de administrativa uppgifterna har avdelningen ansvar för att koordinera och förbereda möten i Ministerrådet för justitiefrågor (MR-JUST).

Gå till organisation
Generalsekreterarens kontor (GSK)
Nordiska ministerrådets kontor i Baltikum
Nordiska ministerrådets kontor i Estland
Ett av kontorets viktigaste arbete är att urskilja nya trender och se nya möjligheter för gemensamt nordiskt estniskt samarbete i dialog med de nordiska representationerna, som kontoret har ett nära samarbete med. Kontoret arbetar också brett för att vara företrädare för det som är ”Nordiskt” och exponera det nordiska samarbetet i Estland.
Gå till organisation
Nordiska ministerrådets kontor i Lettland
Nordiska ministerrådets kontor i Lettland är en del av Nordiska ministerrådets sekretariat och fungerar som katalysator för det nordisk-baltiska samarbetet i Lettland. Kontoret har ett nära samarbete med de nordiska diplomatiska representationerna i Lettland och samordnar gemensamma Nordiska initiativ samt identifierar trender och möjligheter för det nordisk-baltiska samarbetet.
Gå till organisation
Nordiska ministerrådets kontor i Litauen
Ett av kontorets viktigaste arbete är att urskilja nya trender och se nya möjligheter för gemensamt nordiskt litauiskt samarbete i dialog med de nordiska representationerna, som kontoret har ett nära samarbete med. Kontoret arbetar också brett för att vara företrädare för det som är "Nordiskt" och exponera det nordiska samarbetet i Litauen.
Gå till organisation
Visionsstyrning
Avdelningen för kunskap och välfärd (KV)
Avdelningen för kunskap och välfärd arbetar med initiativ inom utbildning och forskning samt det sociala området, inklusive hälso- och välfärdsfrågor. Därtill handhar avdelningen även arbetslivsärenden. Avdelningen har dessutom huvudansvar för det nordiska språksamarbetet och är enligt uppdrag från samarbetsministrarna ansvarig för det tvärgående samarbetet om integration.
Gå till organisation
Avdelningen för tillväxt och klimat (VK)
Avdelningen för tillväxt och klimat samordnar det nordiska samarbetet inom närings-, energi- och regionalpolitik (MR-TILLVÄXT), miljö (MR-MK), digitalisering (MR-DIGITAL) och finanspolitik (MR-FINANS).
Gå till organisation
Kommunikationsavdelningen (KOMM)
På avdelningen finns informatörer, webbmedarbetare, tolkar, översättare, publikationsmedarbetare, projektanställda, administratörer och studentmedarbetare som tillsammans med kommunikationschefen har hand om både det långsiktiga och det dagliga kommunikations- och informationsarbetet i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.
Gå till organisation
Jämställdhet, internationellt samarbete, naturresurser och kultur (LINK)

Avdelning för jämställdhet, internationellt samarbete, naturresurser och kultur koordinerar det nordiska samarbetet inom områdena: Jämställdhet och LGBTI; Barn och unga (Nordiska barn- och ungdomskommittén); Internationellt samarbete; Fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel, skogsbruk och Ny nordisk mat; Kultur, konst, medier och de nordiska kulturinstitutionerna

Gå till organisation
Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen har det övergripande ansvaret för ekonomistyrning och redovisning för hela Nordens hus. Avdelningens ansvars0mråde omfattar bland annat bokföring, månadsavstämning och upprättande av årsbokslut. Utöver det ansvarar avdelningen även för portföljförvaltning av de insatser som finansieras av Nordiska ministerrådets budget och som bidrar till Vision 2030.
Gå till organisation