Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024

Sveriges ordförandeskap 2024 i Nordiska ministerrådet
Photographer
Per-Pixel Petersson / imagebank.sweden.se
Sverige har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2024. Ett säkrare, grönare och friare Norden är utgångspunkten för det svenska ordförandeskapet som kommer ha ett särskilt fokus på ökad mobilitet över gränser och integration.

Sveriges ordförandeskapsprogram, som utgör grunden för det nordisk regeringssamarbetet 2024, ska bidra till Vision 2030 om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region.

Programmet är uppdelat i följande prioriterade områden:

Ett integrerat Norden utan gränshinder

Det ska vara enkelt att leva, studera, arbeta och driva företag i hela Norden och över gränserna. Därför ska Sveriges ordförandeskapsprogram öka fokus på att skapa ett integrerat Norden.

 

Ett grönt Norden

Norden ska fortsätta vara föregångare i en konkurrenskraftig och innovationsdriven omställning både på hemmaplan och genom att främja nordiska gröna lösningar i resten av världen.

 

Ett konkurrenskraftigt Norden

Nordens globala konkurrenskraft är avgörande bland annat för att vårt näringsliv ska utvecklas och för att trygga vårt framtida välstånd.

 

Ett socialt hållbart Norden

Ett socialt hållbart Norden innebär bland annat att medborgare känner sig trygga och att samhällets motståndskraft är starkt.