Aktuella initiativ

Här kan du följa aktuella initiativ och kampanjer som äger rum inom ramen för det nordiska samarbetet.

sæbeboble

Framtidens kompetens

Framtiden kommer inte bara, den skapas. Genom nordiska projekt och erfarenhetsutbyte är målet att tillsammans förbereda barn och unga för att möta en framtid som ingen riktigt vet hur den ser ut. Nyckeln till framtidens kompetens är utbildning.

Nordic Solutions at COP23 theme photo

Nordiska lösningar på globala utmaningar

Nordiska lösningar på globala utmaningar är ett gemensamt initiativ av statsministrarna i Norden. Vi vill bjuda in världen till att ta del av nordiska kunskaper och erfarenheter från sex prioriterade flaggskeppsprojekt.

Debate at CSW

Den nordiska jämställdhetseffekten i arbetslivet

Att uppnå jämställdhet och kunna erbjuda ett anständigt arbete åt alla är två av de mest akuta globala utmaningarna. För att övervinna dem måste vi arbeta tillsammans och dela kunskap och information – på lokal, regional och global nivå.

Podcast recording at COP24. How can we eat our way to a green and healthy future?

Think Nordic!

THINK NORDIC! Do dads hold the key to sustainability and how can we eat our way to a green and healthy future? These are just some of the nourishing, engaging and challenging questions that will be asked and attempted to be answered on the new podcast series, ‘Think Nordic’. 

Southbank London 2017

Nordic cultural initiatives

The Nordic Region has a strong, high-quality and diverse art and culture sector, which is in great demand internationally.

 Launch of Nordic Solutions to Global Challenges

Ny nordisk mat

Den nya programmet för nordisk mat syftar till att initiera, underlätta och samordna aktiviteter som bygger på Ny nordisk mats manifest från 2004. Nordiska ministerrådet har varit en del av denna satsning från början.

Mennesker går op ad et bjerg

State of the Nordic Region

I State of the Nordic Region presenteras fakta och siffror från de nordiska länderna på socioekonomiska kärnområden, såsom demografi, ekonomi, arbetskraft, utbildning, bioekonomi, digitalisering, hälsa och välfärd samt kultur och konst.

Skulptur Britt Smelvær

Internationell profilering av Norden

Norden har momentum internationellt. Med en gemensam profilering av Norden vill vi framhäva det vi har gemensamt: vårt nordiska perspektiv, våra värderingar och en kultur som härstammar från en gemensam historia.

Nordic Food Day at COP23

Nordic Food Policy Lab

Det övergripande målet med Nordic Food Policy Lab är att uppmuntra nordiska politiska lösningar i syfte att möta de livsmedelsfrågor som identifierats som utmaningar i FN:s Agenda 2030-mål för hållbar utveckling.

I am Generation 2030

Generation 2030

Programmet Generation 2030 ska förstärka och försnabba genomförandet av Agenda 2030 i det nordiska samarbetet.