Aktuella initiativ

Här kan du följa aktuella initiativ och kampanjer som äger rum inom ramen för det nordiska samarbetet.

Harbourfront Centre i Toronto

Nordiska kultursatsningar

Norden har en stark, högkvalitativ och mångsidig konst- och kultursektor som är mycket efterfrågad internationellt.

alt=""

COP26: Choosing Green

Watch all events from the Nordic Pavilions in Glasgow and Helsinki online

En fjord omgivet af bjerge

Den nordiska miljöstafetten

Nordiska rådets miljöpris delas ut varje år till en organisation, ett företag eller en person i Norden som har gjort en extraordinär insats för miljön.

Demokratifestivallerne sommer 2021

Nordiske demokratifestivaler 2021

Nordisk samarbejde er klar med debatarrangementer på fem nordiske demokratifestivaler. Politikere, civilsamfund, eksperter, unge og erhvervsliv vil krydse klinger og tale politik i øjenhøjde med nordens borgere.

Helsingfors og Nordisk Ministerråd 50 år

Nordens dag 2021

Nordiska ministerrådet firar sitt 50-årsjubileum 2021. På Nordens egen dag den 23 mars visade vi genom fem tematiska debatter vad de nordiska länderna tillsammans har bidragit med och vad nordiska nyckelaktörer fokuserar på just nu.

promenade operaen i Oslo

Choosing green – ett digitalt toppmöte inför COP26

Välkommen till ett digitalt endagsevenemang om grön återhämtning efter corona inför klimatmötet COP26.

sæbeboble

Framtidens kompetens

Framtiden kommer inte bara, den skapas. Genom nordiska projekt och erfarenhetsutbyte är målet att tillsammans förbereda barn och unga för att möta en framtid som ingen riktigt vet hur den ser ut. Nyckeln till framtidens kompetens är utbildning.

Nordic Solutions at COP23 theme photo

Nordiska lösningar på globala utmaningar

Nordiska lösningar på globala utmaningar är ett gemensamt initiativ av statsministrarna i Norden. Vi vill bjuda in världen till att ta del av nordiska kunskaper och erfarenheter från sex prioriterade flaggskeppsprojekt.

Debate at CSW

Den nordiska jämställdhetseffekten i arbetslivet

Att uppnå jämställdhet och kunna erbjuda ett anständigt arbete åt alla är två av de mest akuta globala utmaningarna. För att övervinna dem måste vi arbeta tillsammans och dela kunskap och information – på lokal, regional och global nivå.

Podcast recording at COP24. How can we eat our way to a green and healthy future?

Think Nordic!

THINK NORDIC! Do dads hold the key to sustainability and how can we eat our way to a green and healthy future? These are just some of the nourishing, engaging and challenging questions that will be asked and attempted to be answered on the new podcast series, ‘Think Nordic’. 

 Launch of Nordic Solutions to Global Challenges

Ny nordisk mat

Den nya programmet för nordisk mat syftar till att initiera, underlätta och samordna aktiviteter som bygger på Ny nordisk mats manifest. Nordiska ministerrådet har varit en del av denna satsning från början.

Skulptur Britt Smelvær

Internationell profilering av Norden

Norden har momentum internationellt. Med en gemensam profilering av Norden vill vi framhäva det vi har gemensamt: vårt nordiska perspektiv, våra värderingar och en kultur som härstammar från en gemensam historia.