Aktuella initiativ

Här kan du följa aktuella initiativ och kampanjer som äger rum inom ramen för det nordiska samarbetet.

Debate at CSW

Den nordiska jämställdhetseffekten i arbetslivet

Att uppnå jämställdhet och kunna erbjuda ett anständigt arbete åt alla är två av de mest akuta globala utmaningarna. För att övervinna dem måste vi arbeta tillsammans och dela kunskap och information – på lokal, regional och global nivå.

I am #generation 2030 uden tekst

Generation 2030

Programmet Generation 2030 ska förstärka och försnabba genomförandet av FN:s Agenda 2030 i det nordiska samarbetet. 

Nordic Food Day at COP23

Nordic Food Policy Lab

The overall aim of Nordic Food Policy Lab project is to encourage the use of Nordic policy solutions to help address the food issues identified as challenges in the UN Agenda 2030 Sustainable Development Goals.

pige på cykelbroen i København

Nordiska lösningar på globala utmaningar

Nordiska lösningar på globala utmaningar är ett gemensamt initiativ av statsministrarna i Norden. Vi vill bjuda in världen till att ta del av nordiska kunskaper och erfarenheter från sex prioriterade flaggskeppsprojekt.

Skulptur Britt Smelvær

Internationell profilering av Norden

Norden har momentum internationellt. Med en gemensam profilering av Norden vill vi framhäva det vi har gemensamt: vårt nordiska perspektiv, våra värderingar och en kultur som härstammar från en gemensam historia.

 Launch of Nordic Solutions to Global Challenges

Ny nordisk mat

Den nya programmet för nordisk mat syftar till att initiera, underlätta och samordna aktiviteter som bygger på Ny nordisk mats manifest från 2004. Nordiska ministerrådet har varit en del av denna satsning från början.

Mennesker går op ad et bjerg

State of the Nordic Region

I State of the Nordic Region presenteras fakta och siffror från de nordiska länderna på socioekonomiska kärnområden, såsom demografi, ekonomi, arbetskraft, utbildning, bioekonomi, digitalisering, hälsa och välfärd samt kultur och konst.

Nordic Matters at Southbank

Nordic cultural initiatives

The Nordic Region has a strong, high-quality and diverse art and culture sector, which is in great demand internationally.