Innehåll

07.05.21 | Nyhet

Forskare varnar för en delad arbetsmarknad: ”Den nordiska modellen behöver förstärkas”

Coronakrisen har bekräftat den nordiska modellens berömda förmåga till omställning. Parterna har samarbetat och räddat både jobb, inkomster och BNP. Trots det varnar nordiska arbetslivsforskare för att allt fler nordbor varaktigt hamnar utanför arbetslivet.

05.05.21 | Nyhet

Kulturministrarna: vårt nordiska samarbete är viktigare än någonsin

Pandemins påverkan på kultur- och mediesektorn i Norden stod högt på agendan vid årets första nordiska ministermöte för kultur då ministrarna även enades om budgetprioriteringarna för kommande år.

Vejviser
20.08.19 | Deklaration

Vår vision 2030

Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region

18.11.20 | Information

Handlingsplan för Vision 2030

Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vision 2030 är godkänd av de nordiska samarbetsministrarna och gäller för perioden 2021-24.