Innehåll

19.11.20 | Nyhet

Åben digital debat mellem samarbejdsministrene om COVID-19 og Norden

Den aktuelle krise har sat de nationale myndigheder, sundhedsvæsener, erhverv og enkeltpersoner i Norden under et enormt pres. COVID-19 krisen har også påvirket det nordiske samarbejde. Derfor og som en del af Danmarks, Færøernes og Grønlands formandskab i Nordisk Ministerråd 2020 invit...

18.11.20 | Nyhet

Norden tar temperaturen på den gröna omställningen

Debattevenemanget Choosing green samlade över femtio representanter från ungdomsorganisationer, industrin, sociala organisationer, icke-statliga organisationer, forskare, klimataktivister och politiker för att diskutera grön omställning i skuggan av coronan. Alla perspektiv som framförd...

04.11.20 | Deklaration

Declaration on Nordic Carbon Neutrality

The Helsingfors Declaration, a declaration from the meeting between the Nordic Prime Ministers and the Ministers of Environment, 25 January 2019.

10.09.19 | Information

Norden skall bli världens mest hållbara och integrerade region

Den 19 juni 2019 enades de nordiska samarbetsministrarna om en ny vision för Nordiska ministerrådet. Visionen antogs av statsministrarna den 20 augusti 2019.