Innehåll

21.09.20 | Nyhet

Olika regler bromsar handel med varor i Norden – men lösningar finns

Det finns fortfarande hinder i vägen för fri import och export av varor inom Norden. Oftast gäller problemen olika tull- och skatteregler när varor förflyttas mellan ett nordiskt EU-land och ett land som inte är med i EU.

17.09.20 | Nyhet

Lea Wermelin: ”Vi befinner oss mitt i en naturkris”

Biologisk mångfald ska vara högst upp på den politiska dagordningen, både i de enskilda nordiska länderna och i Norden som helhet. Så kan man sammanfatta reaktionerna från nordiska politiker och unga aktivister på en ny FN-rapport, ”Global Biodiversity Outlook”. Rapporten visar att inte...

Vision 2030
20.08.19 | Deklaration

Vår vision 2030

Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region

10.09.19 | Information

Norden skall bli världens mest hållbara och integrerade region

Den 19 juni 2019 enades de nordiska samarbetsministrarna om en ny vision för Nordiska ministerrådet. Visionen antogs av statsministrarna den 20 augusti 2019.