Innehåll

  Information
  01.04.22 | Information

  Sammen om bæredygtig udvikling, ligestilling og børn og unge

  For at vi skal flytte os i en bæredygtig retning, skal alle være med. Vores mål er derfor, at et bæredygtigheds-, et ligestillings-, og et børnerets- og ungdomsperspektiv skal gennemsyre alle dele af Nordisk Ministerråds arbejde og de nordiske samfund. Vi bærer alle et ansvar for at nå ...

  18.05.22 | Nyhet

  Norden talar med en röst i FN-förhandlingarna om biologisk mångfald

  Krisen för den biologiska mångfalden måste lösas genom ett globalt avtal med mätbara mål och tydliga krav på genomförande. Så lyder de nordiska miljö- och klimatministrarnas gemensamma uppmaning till FN. De lovar att själva öka insatserna för biologisk mångfald i Norden.

  10.05.22 | Nyhet

  Ministrar önskar ungas bud på nordisk glesbygdspolitik

  Vad krävs för att den nordiska landsbygden ska vara attraktiv att leva, bo och arbeta i? De nordiska ministrarna med ansvar för regionalpolitik önskar få veta hur unga glesbygdsbor skulle besvara den frågan. På sitt möte gick de även igenom de nya innovativa lösningar som växer fram run...

  Vejviser
  20.08.19 | Deklaration

  Vår vision 2030

  Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region