Innehåll

20.12.21 | Nyhet

Gränshinderrådet får starkare mandat i kristider

Det nordiska Gränshinderrådet får starkare mandat från och med 2022. Framöver ska rådet bland annat ha mandat att agera snabbare och mer resolut i kristider om den fria rörligheten kommer under press.

17.12.21 | Nyhet

Velfærdsøkonomi i en COVID-19 tid

En velfærdsøkonomisk tilgang kan styrke den nordiske velfærdsmodel, der er under pres pga. COVID-19 krisen, som har sat sine tydelige psykiske spor i familier og hos borgere i Norden.

Vejviser
20.08.19 | Deklaration

Vår vision 2030

Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region

18.11.20 | Information

Handlingsplan för Vision 2030

Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vision 2030 är godkänd av de nordiska samarbetsministrarna och gäller för perioden 2021-24.