Innehåll

03.09.19 | Nyhet

Omprioriteringar väntar inom det nordiska samarbetet

När de nordiska statsministrarna möttes i medlet av augusti slog de fast att klimat och hållbarhet skall prioriteras högre än tidigare inom samarbetet. Målsättningen i den nya visionen för Nordiska ministerrådet är att Norden ska bli världens mest hållbara region. Nu inleds arbetet med ...

20.08.19 | Nyhet

Statsministrarna vill ha större nordiskt fokus på klimatfrågan

Hållbarhetsfrågor och oron för klimatförändringens effekter stod i centrum för samtalen under de nordiska statsministrarnas möte i Reykjavik den 20. augusti. I en förnyad vision för Nordiska ministerrådet uttrycker statsministrarna tydligt att de vill att det nordiska samarbetet blir e...

Vision 2030
20.08.19 | Deklaration

Vår vision 2030

Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region

10.09.19 | Information

Norden skall bli världens mest hållbara och integrerade region

Den 19 juni 2019 enades de nordiska samarbetsministrarna om en ny vision för Nordiska ministerrådet. Visionen antogs av statsministrarna den 20 augusti 2019.