Innehåll

31.10.19 | Nyhet

Satsa på kultur och språk i arbetet med visionen!

Kultur och språkförståelsen mellan de nordiska länderna måste prioriteras om vi ska nå den ambitiösa visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade region 2030. Det var budskapet från de nordiska kulturministrarna när de möttes i Stockholm onsdag.

03.09.19 | Nyhet

Omprioriteringar väntar inom det nordiska samarbetet

När de nordiska statsministrarna möttes i medlet av augusti slog de fast att klimat och hållbarhet skall prioriteras högre än tidigare inom samarbetet. Målsättningen i den nya visionen för Nordiska ministerrådet är att Norden ska bli världens mest hållbara region. Nu inleds arbetet med ...

Vision 2030
20.08.19 | Deklaration

Vår vision 2030

Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region

10.09.19 | Information

Norden skall bli världens mest hållbara och integrerade region

Den 19 juni 2019 enades de nordiska samarbetsministrarna om en ny vision för Nordiska ministerrådet. Visionen antogs av statsministrarna den 20 augusti 2019.