Löfven uppmanade kollegorna att göra mer i flyktingkrisen

28.10.15 | Nyhet
Stefan Löfven
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Den svenska statsministern Stefan Löfven fick försvara sin flyktingpolitik på det nordiska toppmötet i Reykjavik på tisdagen. Parlamentarikernas frågor ville aldrig ta slut och debatten blev ovanligt ideologiskt laddad.

Både Stefan Löfven och den norska statsministern Erna Solberg använde hela sin anförandetid till flyktingfrågan. Men det var Stefan Löfvens tal som väckte flest frågor från Nordiska rådets parlamentariker.

I sitt anförande sa Stefan Löfven att även Sverige närmar sig en gräns för landets förmåga att ta emot fler asylsökanden. Han uppfordrade de andra nordiska och europeiska regeringarna att ta sitt ansvar.

- Ingen kan tveka på Sveriges humanitära vilja, men även vår förmåga har en gräns. Det är det dags att alla nordiska länder tar sitt ansvar för att en jämn fördelning av asylmottagandet ska bli möjlig, sa Stefan Löfven.

Boende i tält

Den svenska regeringen bedömer att 190 000 människor kan komma att söka asyl i Sverige under 2015.

- Vi har fyllt upp asylboenden, vandrarhem, gamla skolor och myndighetslokaler. Nu förbereds det för boenden i tält, sa Stefan Löfven.  

Den svenska statsministern fick frågan om Sverige har ett särskilt bra recept för att integrera nyanlända i samhället. Kan regeringen tänka sig att införa minimilöner?

Juho Eerola (saf) undrade hur Sverige samtidigt kan beskriva flyktingströmmen som en stor tillgång och som en stor ansträngning.

Laura Huhtasaari (saf) frågade varför Sverige inte tar gränskontroller i bruk.

Stefan Löfvén svarade att Sverige inte klarat integrationen tillräckligt bra – men att flyktingar som kom till Sverige från Chile på 60-talet och forna Jugoslavien på 90-talet nu är helt integrerade – ja, de sitter till och med i regeringen.

Paradigmskifte

 Han förklarade att lönebildning är en fråga för arbetsmarknadens parter och att gränskontroller är ett gemensamt ansvar.

 - Vi uppmanar alla som kommer till oss att söka asyl i Sverige, men vi kan inte tvinga någon och en del vill inte. Men det kan inte vara så att flyktingar får välja land, därför måste vi ha ett obligatoriskt omfördelningssystem, sa Stefan Löfven.

Han sa också att de nordiska regeringarna hade en bra diskussion om flyktingfrågorna i Köpenhamn nyligen.

- Det är dags att se att flyktingmottagandet står inför ett paradigmskifte: från en nationell till en internationell fråga. Vi i de nordiska länderna behöver värna vår öppenhet mot omvärlden, sa Stefan Löfven.

 

 

 

Kontakt