Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Udvalgsforslag om uledsagede flygtningebørn

14.10.16 | Aarende

Dokumentation

Beslut
Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
Til efterretning