Karsten Hansen (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
307
Speaker role
landsstyremand, Færøerne
Datum

Tak for ordet, hr. præsident. Jeg vil gerne lægge ud med at sige, at jeg glæder mig over Velfærdsudvalgets forslag om, at de nordiske lande helst skal være fri for tobak i 2040. Det er vigtigt, at vi sætter os ambitiøse mål, når det kommer til rygepolitik.

På Færøerne har vi sat os det mål, at årgangen fra 2000 – altså børn, som i dag er 11-12 år – skal forblive røgfrie. Dette var et af målene i Folkesundhedsplanen fra 2006. Planen har været et pejlemærke i det forebyggende arbejde lige siden. Det hidtil største indsatsområde var den nye rygelov, som vi fik i 2008. Den blev mødt med en del skepsis, fordi holdningen var, at loven var for formynderisk. Jeg ser den som en frihedslov, fordi den sikrer den enkelte rettigheden til et røgfrit miljø – til et miljø, som ikke er sundhedsskadeligt. I dag – efter fire års virkning – er der meget få, som ønsker tiden skruet tilbage til før rygeloven, også blandt rygerne.

Lovgivning er dog ikke nok i sig selv – heller ikke på Færøerne. Antallet af rygere er stadig højt. Cirka hver fjerde voksen ryger, og 20 procent af de unge ryger. Rådet for Folkesundhed og Sundhedsministeriet arbejder derfor hele tiden med forskellige forbyggende indsatser blandt børn og unge. Det går den rigtige vej, men vi må blive endnu bedre.

Derfor vil jeg nu her i foråret komme med forslag om stramninger i rygeloven såsom højere straf for salg af tobak og cigaretter til unge under 18 år, forbud mod rygning på arealer, hvor børn og unge er i pleje, i skole eller dyrker idræt. Samtidig er der behov for at styrke motivationen til, at folk tager ansvar for eget og børn og unges helbred og derfor bliver motiveret til at holde op med at ryge.

Hvad angår alkoholpolitikken, har vi overordnet set og sammenlignet med de andre nordiske lande en restriktiv alkoholpolitik. Flere af de tiltag, som Velfærdsudvalget nævner, gælder allerede på Færøerne, blandt andet monopolsalg, høje priser, forbud mod reklamer for alkohol, en 18-års-grænse for køb og en promillegrænse på 0,2, som vi hørte.

Regeringen mener, at forbruget af alkohol er for højt. Og konsekvenserne er alvorlige for mange familier. Derfor har regeringen også sat fokus på præcis dette område, og vi skal i gang med at formulere en klar politik på området. Dette arbejde er ved at starte op og bliver fokusområde for Folkehelserådet i 2013 og vil både indeholde en diskussion af bedre forebyggelse og en diskussion af behandlingsformer.

Tak for ordet.