Cecilie Tenfjord-Toftby (Replik)

Information

Typ
Replik
Tal nummer
347
Datum

Tack, ministern! Jag vill å näringsutskottets vägnar tacka för löftet om ett närmare samarbete mellan ministerrådet och Nordiska rådet framöver. Jag är helt övertygad om att ni kommer att uppskatta de inspel som kommer från parlamentarikerna i Nordiska rådet. Det finns väldigt många kloka människor här, och det vore en skam att inte ta vara på de resurser som vi faktiskt besitter. Tack för ditt löfte, ministern!