Jorodd Asphjell (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
283
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Date

Først vil jeg gi ros til Mogens Jensen, med tanke på framlegget i denne saken. Jeg synes Lars-Arne Staxäng – på en måte – drar dette i helt feil retning, knyttet til denne «att-satsen». Den sosialdemokratiske gruppen har vært opptatt av å ha en sterk, fri og uavhengig media i Norden, som skal utøve en kritisk journalistikk med tanke på alt det Nordisk råd gjør, og med tanke på alt arbeidet vi som folkevalgte i de enkelte nordiske land foretar oss.

Men så er det et spørsmål – et av forslagene var å stryke støtten til NJS fra budsjettet. Derfor var Mogens Jensen og Anette Lind bl.a. og besøkte det nordiske journalistsenteret i Århus, for å få enda bedre kunnskap om det arbeidet som skjer der. Når journalister fra hele Norden søker om å komme på dette programmet, synes vi det er veldig bra. Men vi synes det er viktig at det nordiske hovedkurset følger den nordiske sesjon, for å få enda bedre kunnskap om Nordens arbeid knyttet til de ulike formannskapsprogrammene, som rullerer mellom de enkelte land. Ved å delta på disse kursene og konferansene oppnår en også å få god dialog med nordiske ministere – her har det vært statsministere, her har det vært utenriksministere, her har det vært forsvarsministere, her har det vært miljøvernministere, her har det vært samarbeidsministere – og på den måten skaffe seg et bedre nettverk og kunnskap for å utøve god kvalitetsjournalistikk. Men selvsagt skal de som deltar på dette kurset – vi kan se på de Twitter-meldingene som er sendt her nå – ha kritisk journalistikk når det gjelder det som blir sagt her, det som blir gjort her, dem de møter. Det er klart. Vi må huske på at gjennom den finansieringen som vi bidrar med, er dette det kurset som gjør at en har best ansøkning, fordi egenandelen er mye lavere enn på andre typer kurs.

Når de konservative ikke ønsker å støtte att-punktet om at kursdeltakere skal følge hovedsesjonen, håper jeg ikke det får støtte, men at en støtter innstillingen fra Kultur- og utdanningsutvalget på dette området.