Hans Wallmark (Indlæg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
285
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Herr president! Fri opinionsbildning och fri press är någonting som är centralt och av oerhört stort värde för oss i de nordiska länderna. Då är just hela tanken att pressen är fri. Det är journalistiken som söker och också utvärderar och gör en värdering av det som är nyheter.

Om vi gör bra ifrån oss här ifrån Nordiska rådets talarstol och om vi gör goda inlägg har det alla möjligheter att också hamna i den fria medierapporteringen.

Jag har själv nu följt via nätet olika rapporter från svenska medier som har beskrivit olika former av ministrars kommentarer och uttalanden, inte minst i samband med presskonferenser. För det behöver man inte gå någon kurs där man får reda på och får god insikt i Nordiska rådets sätt att arbeta och hur förmansprogrammet ska se ut för Nordiska rådet varje år. Det tror jag är en extrem detaljstyrning.

Jag vet inte hur ni gör i era respektive parlament i andra länder, men i Sveriges riksdag går vi inte in från talarstolen och säger: Just den här kursen borde man läsa om man ska ha statsvetenskaplig utbildning, medicinsk utbildning eller farmaceutisk utbildning. Men just journalister tycker politiker ibland är så särskilt viktiga att man måste leda hästen till vattnet och förklara exakt vad förmansprogrammet ska ge.

Det här, mina vänner, säger jag inte som moderat riksdagsledamot från Sverige. Det säger jag som fristående, oberoende journalist, vilket är min bakgrund och min profession.