Michael Tetzschner (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
365
Speaker role
Den Konservative Gruppes talsperson
Datum

Jeg kan bekrefte det Dam Kristensen refererte til fra prosessen. Den foregår i brede, lange strekk og i stor fordragelighet. Det kan også ha sammenheng med at vi heller ikke innbys til å prioritere så veldig hardt, skarpt og reelt, for det er jo ikke denne forsamling som til slutt fastsetter budsjettet. Vi driver et utstrakt uttaledemokrati. Det kan også ha sine sider. Så gjør selvfølgelig Nordisk ministerråd som de vil til slutt, og så finner de også ut hvor de skal imøtekomme denne forsamlingen for å opprettholde den gode tone.

På vegne av den konservative gruppen vil jeg si at vi har tross alt 1 mrd. kr – i hvert fall hvis vi regner dem i norske – til disposisjon. Selve rammediskusjonen er ikke så interessant, for det er noe som måler det nordiske samarbeidets fremgang eller tilbakegang. Om man går opp et par prosent eller ned et par prosent – det er helt irrelevant. Vi mener at denne milliarden reflekterer en aktivitet som ikke nødvendigvis er matchet mot det politiske samarbeid. Jeg tror det skjer veldig mye bra for Nordisk råds penger i de forskjellige institusjonene, men de lever sitt eget liv, slik vi lever vårt.

Konservativ gruppe ønsker seg en klarere kobling mellom det politiske samarbeidet og det vi bevilger penger til – vi i betydningen et større vi, også Nordisk ministerråd. Derfor har vi ved de siste korsveiene fra konservativ gruppe også stilt skarpere lys på resultatene av den institusjonelle virksomheten og prosjektene, og vi ser til vår glede at man har fulgt det opp med evalueringer. Så kommer disse evalueringene, og de gir ofte et veldig blandet bilde – for å være høflig. Da må det igjen være opp til oss å si at noen aktiviteter har overlevd seg selv, noen institusjoner må moderniseres for at de skal leve med oss i ny tid. Vår evne til å omstille oss er ikke påfallende imponerende, kanskje nettopp fordi vi heller ikke har ansvaret for den totale ramme. Så vi ser frem til at man operasjonaliserer de evalueringene som kommer, og vi ser frem til at det også blir en mer kritisk gjennomgang av hele vår ressursbruk.

Så er det også veldig mange av de bevilgningene som er inne, som løftes frem som nysatsinger, som egentlig er bevilgninger til prosess. Jeg vil her henvise til Könberg-rapporten, som er løftet opp som Nordisk råds store prosjekt. Vi er utålmodig etter at Könberg-rapporten blir operasjonalisert, og at den ikke bare blir en gjenganger i festtalene. Vi må videre.