Håkan Svenneling (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
413
Speaker role
Den Venstresocialistiske Grønne Gruppe
Datum

Herr president! Arbetsordningen följer av en minskning av antalet utskott i Nordiska rådet och det reformarbete som har pågått under 2015. Arbetsordningen specificerar nu också Ungdomens nordiska råds roll i Nordiska rådets arbete. UNR:s presidium består av en presidiemedlem från var och en av UNR:s partigrupper, sammanlagt åtta personer inklusive presidenten. Under åren har praxis varit att UNR:s presidium har deltagit i Nordiska rådets arbete, så att varje presidiemedlem bevakar ett utskott och att presidenten bevakar arbetet i Nordiska rådets presidium. På det sättet har man bidragit och kommit med inspel från UNR direkt in i de utskott som vi har.

Det förslag som vi nu behandlar innebär att UNR:s deltagande de facto kommer att begränsas och att ungas deltagande i Nordiska rådets arbete minskar i förhållande till hur det har varit tidigare. Jämfört med i dag tar man bort tre representanter, som då inte kommer att ha någon roll i Nordiska rådets arbete. Att på detta sätt minska deltagandet leder till sämre utskottsarbete. Det blir konsekvensen.

Förutom representation bidrar UNR med att förmedla ungas erfarenheter tillbaka till partigrupperna. Jag tycker att vi har en viktig dialog mellan våra partigrupper och oss som parlamentariker. Vi kan konstatera att flera av de förslag som lyfts och debatteras här i Nordiska rådet har sitt ursprung i Ungdomens nordiska råd. Det vi behöver är faktiskt mer av Ungdomens nordiska råd, inte mindre.

I förslaget till arbetsordning står det inte explicit att man ska minska antalet, men från rådets sekretariat har man varit tydlig med att så kommer att bli fallet. Från den vänstersocialistiska gröna gruppen vill vi vara tydliga med att vi hoppas att fler partigrupper och fler utskottsordförande stöttar en inriktning där vi låter Ungdomens nordiska råd delta i våra utskottsmöten med två representanter och därmed kan göra sin röst hörd. Då får vi också en differentiering i form av olika partigruppers åsikter från UNR:s sida.