355. Ineqi Kielsen (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
355
Person
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Datum

Qujanaq, siulittaasoq. Kære kollegaer. Jeg kan godt bakke op om det forslag, der kom. Jeg har stor sympati for Juho, som talte lige før mig, og jeg vil gerne sige, at det også gælder for det grønlandske sprog. Det grønlandske sprog er officielt sprog, så for Grønland for at være med i Nordisk Råd og have en følelse af at være med i Nordisk Råd handler det også om, at 80 pct. af befolkningen i Grønland kan forstå, hvad det nordiske handler om. Det er jo derfor, vil jeg sige, at det er vigtigt med kompromiset, altså at man sætter det grønlandske sprog ind i de aftaler, hvor der skal besluttes noget, så vidt jeg forstår det. Næste år på sessionen bør man også indføre det grønlandske sprog i Nordisk Råd. Det synes jeg vi skal gøre, hr. præsident. Tak.