404. Britt Lundberg (Indlæg)

Herr ordförande! Jag har många hattar på mig i den här debatten, kan jag säga. Om jag börjar med att ta på mig den åländska hatten så är det, som vår ordförande i delegation sade, eller han sade väl inte riktigt det men jag kan komplettera med att säga att Åland inte självt är redo att söka ett fullvärdigt medlemskap just nu. Men som det framgår av presidiets protokoll har Ålands lagting uttryckt sitt stöd för Färöarnas strävanden. Vi tycker att det är fint om man kan stödja och hjälpa framåt den som vill ännu mer och jobbar ännu mer, och dessutom vill stå för sina egna kostnader.

Jag har full respekt och förståelse för allt det som framförs av olika talare. Däremot har jag haft lite svårare att ha förståelse för det som står i det här, som jag tror, ganska snabbt framtagna dokumentet till nytt förslag som vi ska ta ställning till. Det är lite synd, för jag skulle hoppas att man kunde hantera den här frågan lite grann på samma sätt som man har gjort med språkfrågan, alltså att mera föra en dialog och också föra den framåt. Jag tycker att det är precis det vi har gjort i presidiet, och jag tycker inte att det är riktigt sant det som står, att Färöarna inte har behandlats med respekt. Färöarna har varit inbjudna till varendaste möte, och det har diskuterats reservationer från dem som har representerat Färöarna i det här fallet, men man har avböjt. Till det här mötet har det inte kommit någon reservation. Därför tycker jag att allt skulle vinna på att vi inte skulle ta någon tråkig omröstning i dag utan att vi skulle låta det här arbetet, som jag upplever har börjat i presidiet, föras framåt, Jag upplever också att den största bristen just nu är att det finns mycket att göra för att utveckla arbetet på ministerrådssidan, och det är ju inte riktigt rådets sida. Vi har också konstaterat att dialogen behöver fortsätta.

Jag skulle vara väldigt glad om vi skulle kunna fortsätta den här fredliga dialogen, och jag kan bedyra att även från danskt håll har det varit mycket konstruktivt. Man har varit väldigt mån om att den här frågan ska behandlas på ett respektfullt sätt.

Herr ordförande! Jag vet själv inte riktigt vad utgången av den här proceduren har blivit, men det får vi väl strax höra.