7. Erkki Tuomioja (Spørgsmål)

Information

Speech type
Fråga
Speech number
7
Speaker role
S-gruppens talsperson
Date

Mr Speaker, Prime Minister,

I will follow up on the previous question, not surprisingly, since we have the same concerns here. All the Nordic countries enjoy warm and close relations with the UK, and our trade and economic relations are blooming. And we are particularly happy that we have had easy, mutual access for our citizens to travel, study or work in all our countries. Can the Prime Minister assure us that the changes following a Brexit will be minimized so that the UK and Nordic citizens can continue to enjoy the mutual benefits that our relations with, and membership of, the EU have brought for all of us? And, is the Prime Minister ready to give the British people the possibility, in a referendum, to have the final say whether they want to remain or leave, when all the conditions and consequences are known to everyone? Thankyou.

Skandinavisk oversættelse:

Herr talman, premiärminister,

Jag ska följa upp föregående fråga, föga överraskande, eftersom vi delar samma oro. Alla nordiska länder har varma och nära relationer till Storbritannien och de ekonomiska förbindelserna blomstrar. Och vi är speciellt glada över att våra medborgare enkelt och på lika villkor kunnat resa, studera och arbeta i alla våra länder. Kan premiärministern försäkra oss om att förändringarna efter brexit kommer att minimeras, så att brittiska och nordiska medborgare kan fortsätta att åtnjuta de fördelar som relationerna till och medlemskapet i EU gett oss alla? Och är premiärministern beredd att ge britterna en möjlighet, i form av en folkomröstning, att få det sista ordet om huruvida de vill stanna i eller lämna EU, då alla känner till villkoren och följderna? Tack.