159. Anders Samuelsen (Indlæg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
159
Speaker role
Danmarks udenrigsminister
Date

Tak for det. Kære Præsidium, medlemmer af Nordisk Råd og ministerkolleger. Efter gårsdagens hændelser i Danmark bliver jeg nødt til at starte med Iran. Det er jo fuldstændig uacceptabelt og meget alvorligt, at et fremmed lands efterretningstjeneste har planlagt et attentat mod en person på dansk jord. Den danske regering har derfor også reageret skarpt. Vi har bl.a. besluttet at hjemkalde vores ambassadør i Teheran med henblik på konsultationer. Vi vil sammen med ligesindede lande i EU drøfte mulige fælles tiltag imod Iran. Det siger sig selv, at ingen af de nordiske samfund kan holde til, at andre landes efterretningstjenester planlægger attentat på vores jord. Også i nordisk kreds bliver vi derfor nødt til at stå sammen, når der er angreb på vores åbne samfund.

Den russiske aggression i Ukraine og illegale annektering af Krim, attentatforsøget i Salisbury og Ruslands aggressive cyberadfærd og påvirkningskampagner angår også os alle. Rusland har begået grove brud på den internationale regelbaserede orden. Det gør os alle mere usikre. De russiske handlinger har også konsekvenser helt op til vores grænser, også i Østersøen. Rusland gennemfører store militærøvelser uden ordentligt varsel og gennemsigtighed og opruster kraftigt i Østersøregionen. Derfor skal vi arbejde sammen, både med hinanden, men også inden for den selv samme internationale orden, både der, hvor vi alle er med, og der, hvor det ikke er tilfældet.

Sikkerhedspolitisk gælder det først og fremmest NATO, hvor vi håber på et stadig tættere samarbejde gennem NATO plus to-formatet. Også EU har en vigtig rolle at spille, ikke mindst i forhold til civil krisestyring, og FN vedbliver at være en af hjørnestenene i vores verdensorden. Norden skal fortsætte med at vise vejen, når det handler om at bidrage til international fred og sikkerhed.

Der er i det hele taget meget, vi kan gøre for at ruste os selv og hinanden bedre til en verden i forandring. Vores fælles nordiske forsvarssamarbejde, NORDEFCO, er et meningsfuldt projekt, som er værd at arbejde videre med. Vi glæder os derfor til at se NORDEFCO blive endnu mere operativt og konkret.

Et godt eksempel på nordisk samarbejde er den aftale, som Danmark indgik med Sverige i 2016, om adgang til vores militær i fredstid, til hinandens luftrum og søterritorium, hvis det skulle blive nødvendigt. Det inspirerede også det memorandum of understanding om lettere adgang for militær, som alle nordiske lande underskrev senere i 2016. Den slags aftaler peger fremad. Det nordiske samarbejde skal favne bredt. Vi skal fortsætte med at arbejde sammen, også i bekæmpelsen af cyberkriminalitet og på andre områder. Disse og mange flere områder skal vi arbejde sammen om i Norden. Danmark er klar. Tak for ordet.