165. Lotta Johnsson Fornarve (Indlæg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
165
Speaker role
NGV-gruppens talsperson
Date

Herr president! Tack till de nordiska utrikesministrarna! Det är bra att de nordiska länderna har en ambition att stärka det nordiska samarbetet på den internationella arenan. Vi lever i en tid med stora utrikespolitiska utmaningar. Vi ser en ökad kapprustning och hur demokratin och de mänskliga rättigheterna hotas i flera länder. I denna situation blir det särskilt viktigt att de nordiska länderna tar initiativ för att stärka freden och det fredsförebyggande arbetet samt ratificerar FN:s kommission om ett förbud mot kärnvapen. Det är viktigt att de nordiska länderna alltid sätter arbetet för att stärka rättsstatens principer, demokratin och de mänskliga rättigheterna, särskilt kvinnors rättigheter, högst upp på dagordningen i alla internationella sammanhang.

Jag vill även passa på att ta upp en aktuell fråga som inom kort ska behandlas i EU. Det gäller Västsahara. Jag minns när de nordiska länderna gemensamt agerade mot apartheid i Sydafrika. Det var ett arbete som spelade stor roll för apartheids avskaffande. Jag hoppas nu att de nordiska länderna återigen kan göra gemensam sak för att Afrikas sista koloni ska få sin frihet. De nordiska länder som är medlemmar i EU kan börja med att rösta nej till det förslag om samarbetsavtal mellan EU och Marocko angående fiske som nu ligger på bordet. Avtalet bryter, som det är utformat i dag, både mot folkrätten och går emot två separata domar i EU-domstolen som säger att Västsahara inte får inkluderas i avtalet på grund av att Västsahara inte tillhör Marocko. Stora delar av Västsahara är som bekant illegalt ockuperade av Marocko. Den enda möjligheten att inkludera Västsahara är att det västsahariska folket ger sitt godkännande, men detta har inte skett. Jag hoppas innerligt att samtliga nordiska länder som är medlemmar i EU gör gemensam sak och står upp för folkrätten och röstar nej till fiskeavtalet.