342. Johan Andersson (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
342
Speaker role
S-gruppens talsperson
Datum

Fru president! Kära nordiska vänner! Jag vill för den socialdemokratiska gruppen yrka bifall till förslaget och betänkandet. Jag tycker att utskottet verkligen har hanterat det på ett mycket korrekt sätt. Vi har stora bekymmer i Norden inom vissa branscher när det gäller social dumpning. Detta är en sådan bransch, och senare kommer vi till ett betänkande om en annan bransch som är bekymmersam: Det handlar om luftfarten. Men nu talar vi om sjöfarten. Det här kan vara ett sätt att försöka lösa upp de knutar som finns inom området. Det finns goda traditioner i Norden att värna om goda arbetsvillkor för de anställda och inte konkurrera med dåliga villkor. Här är det viktigt att vi tar ett gemensamt initiativ från Nordiska rådet, vilket utskottet nu också har gjort i denna del, där man rekommenderar att Nordiska ministerrådet ska ta tag i frågan. Jag yrkar bifall till förslaget och betänkandet.