360. Nils Aage Jegstad (Svar på replik)

Information

Typ
Svar på replik
Tal nummer
360
Speaker role
Konservative gruppe
Datum

Norsk internasjonalt skipsregister ble etablert for å hindre at norske skip skulle flagge ut, og det ble flagget ut i stor stil. Årsaken var selvfølgelig at man jobbet under helt andre vilkår innenfor Norge enn man kunne gjøre utenfor Norge. Med det norske internasjonale skipsregisteret greide man å snu trenden fordi man tillot norske skip å ha sjøfolk fra andre land, samtidig som man ivaretar interessene som nordmenn har hatt. Når det gjelder Color Line, er det også et spørsmål om de i det hele tatt kommer til å være registrert i Norge. De kan jo gå helt ut. Det utgjør ingen forskjell. Men om vi kan holde dem i Norsk internasjonalt skipsregister, har vi norsk kontroll over selskapet.