388. Kimmo Kivelä (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
388
Person
Speaker role
Uden partigruppetilknytning
Datum

Fru ordförande! Kära kolleger! Suomessa oli aiemmin pakollinen erosovittelu, mutta siitä luovuttiin sen vuoksi, että tulokset olivat äärimmäisen laihoja. Tämä pakollinen erosovittelu oli vain muodollisuus, joka avioerotilanteessa olevien tuli käydä läpi. Harvoin sieltä avioliiton kriisiin saatiin apua. Kannatan myös tätä aloitetta sen vuoksi, että tässä on keskiössä heikoimmassa asemassa olevan osapuolen eli lapsen elämäntilanne.

Kun Suomessa luovuttiin pakollisesta erosovittelusta, se ei merkinnyt sitä, että perheneuvojat olisivat tulleet työttömiksi tai perheasiain neuvottelukeskuksilta olisivat loppuneet työt, vaan sen jälkeen vaikeassa kriisissä tai ylipäätänsä avioliitto-ongelmien keskellä painivat pariskunnat tulivat vapaaehtoisesti hakemaan ulkopuolista apua ja keskustelukumppania.

Avioerotilanteessa valitettavan usein aikuiset ihmiset ovat hyvin kypsymättömiä. Pakollinen sovittelu tuskin jatkossakaan valtaosaltaan pitäisi eroaikeissa olevia pariskuntia yhdessä, mutta ulkopuolinen asiantuntija auttaisi vaikeassa elämäntilanteessa olevia rakentamaan elämää eteenpäin.

Skandinavisk oversættelse:

Fru ordförande! Kära kolleger! I Finland hade vi tidigare obligatorisk medling vid skilsmässa, men den slopades eftersom resultaten var mycket magra. Denna obligatoriska medling var bara en formalitet som man var tvungen att gå igenom vid skilsmässa. Det hjälpte sällan i äktenskapskriser. Jag stöder också detta förslag eftersom fokus ligger på den mest sårbara partens, det vill säga barnets, situation.

Då Finland slopade den obligatoriska medlingen innebar det inte att familjerådgivarna skulle ha blivit arbetslösa eller att familjerådgivningscentralerna skulle ha blivit sysslolösa, utan efter det började par som upplevde svåra kriser eller äktenskapliga problem i allmänhet frivilligt söka utomstående hjälp och någon att tala med.

Beklagligt ofta är vuxna människor mycket omogna i skilsmässosituationer. Obligatorisk medling skulle mestadels knappast förmå hålla ihop par som tänker skilja sig, men en utomstående sakkunnig skulle hjälpa människor i en svår livssituation att gå vidare i livet.