392. Freddy André Øvstegård (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
392
Speaker role
Nordisk Grønt Venstres talsperson
Datum

Takk for det, president.

Vi i Nordisk grønt venstre er glad for at utvalget for vekst og utvikling i Norden går inn for tre gode rekommandasjoner som kommer ut av dette forslaget. Det er veldig viktig å bemerke her tydelig at vi snakker om ekstremt sårbare områder hvor det biologiske mangfoldet er under sterkt press, og hvor det er svært vanskelig å ha en god beredskap, både for klima og miljø og ikke minst for de menneskene som kan havne i ulykker i de arktiske områdene. Derfor er vi glad for at dette med bærekraftig turisme også løftes fram i rekommandasjonene, at det å spre «best practices» er løftet fram i rekommandasjonene, for det er helt avgjørende for at vi skal klare å takle bare den økte turismen vi allerede har per dags dato i disse områdene.

Det er også viktig å si fra denne talerstolen at i de arktiske områdene er det også en stor debatt rundt om man ønsker fortsatt vekst i turismen til disse områdene, i hvert fall under de forutsetningene som er i dag. Da er det viktig å si fra denne talerstolen at den debatten må fortsette i hvert enkelt land, og at dette ikke er noen velsignelse for at vi skal åpne opp for enda mer eller fortsatt stor vekst av turisme, nødvendigvis, i disse sårbare områdene. Det er hvert enkelt lokalsamfunn og land nødt til å finne ut om er hensiktsmessig, om det i det hele tatt er mulig å sikre god nok beredskap i enkelte områder for å ta imot store mengder turister som kommer inn og også utfordrer beredskapen og de sårbare områdene.

Men alt i alt er det gode rekommandasjoner som Nordisk grønt venstre stiller seg bak.