396. Lorena Delgado Varas (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
396
Speaker role
Nordisk Grønt Venstres talsperson
Datum

Jämställdhet kommer inte av sig självt. Det är ett arbete som är mångfacetterat, och det handlar inte bara om siffror, representation och värderingar utan om mycket mer än så. Det handlar också om att vi ska vara tydliga med vad vi vill och hur vi ska genomföra det.

De patriarkala och rasistiska strukturerna genomsyrar vårt samhälle och påverkar var och en av oss. Det är människor som jobbar, leder och driver företag och myndigheter. Inget företag och ingen organisation existerar i ett vakuum, opåverkat av detta.

När Tillväxtverket analyserar och presenterar statistik kring kvinnors företagande i Sverige ser vi en stor skillnad både generellt och mellan olika branscher. I vissa branscher är endast 5 procent av företagarna kvinnor, och sett över alla branscher är det totalt bara 30 procent som är kvinnor. Detta är en siffra som har stått still sedan 1997. Därför är jag glad att ha tillfört perspektivet kvinnor i det här förslaget, eller i alla fall förstärkt det lite. Ett samhälle mår aldrig bra av att det ligger outnyttjad potential i kvinnors och rasifierades idéer, kunskap och kapacitet. Det påverkar folks självförtroende, frihet och möjlighet att skapa bättre förutsättningar för sig själva och för hela samhället.

I dagens globaliserade värld, där företag samarbetar över gränserna och där kvinnor tar mer och mer plats måste vi hänga med. Lyckas vi med detta, ja, då lyckas vi vända en riktigt odemokratisk trend.