57. Trine Bramsen (Main speech)

Information

Speech type
Huvudinlägg
Speech number
57
Person
Date

Tak for det, formand. Og tak for ordet. 

Jeg vil starte med at sige, at jeg tillægger et stærkt nordisk samarbejde på forsvarsområdet og beredskabsområdet stor betydning. Vi har en fælles historie og kultur og et fælles værdigrundlag i vores respektive lande. Udviklingen i den sikkerhedspolitiske situation og de generelle tendenser i regionen kalder på tættere forsvars- og beredskabssamarbejde i Norden. For vi må aldrig tage vores demokrati, vores frihed og vores tryghed og sikkerhed for givet.

I NORDEFCO arbejder de nordiske lande aktivt for et styrket nordisk samarbejde i fred, krise og konflikt, og det gælder styrket samarbejde på materielområdet og på operativ støtte. På vegne af det finske formandskab for det fællesnordiske forsvarssamarbejde, NORDEFCO, er jeg blevet bedt om at overlevere det finske formandskabs beretning om aktiviteter og fremdrift i 2021.

Som så meget andet har covid-19 påvirket gennemførelsen af fysiske aktiviteter i starten af året, men på trods af covid-19 er det lykkedes at rykke ved ambitionerne i NORDEFCO's Vision 2025. Det overordnede mål for NORDEFCO's Vision 2025 er at styrke samarbejdet i fred og krise. Det finske formandskab har særlig arbejdet for at fremme to dagsordener:

For det første har man arbejdet med at fremme militær mobilitet i Norden gennem operativt samarbejde på tværs af landegrænserne. Mine kolleger og jeg valgte sidste år at fokusere på konceptet for alternative landingsbaner i fred og krise. Under det finske formandskab er det besluttet at se videre på, hvordan konceptet for alternative landingsbaner i Norden kan udvides til også at omhandle krise. Jeg mødes med mine nordiske kolleger i næste uge til NORDEFCO's forsvarsministermøde i Finland, hvor det vil være et emne.

For det andet har Finland arbejdet med at udarbejde en fællesnordisk stabsøvelse. Under det danske formandskab for NORDEFCO sidste år blev vi enige om en flerårig øvelsesplan for stabsøvelser, og i år afholdt Finland øvelsen. Selve øvelsen omhandlede et såkaldt hybridt scenarie. Til næste år gennemføres også en øvelse under det norske formandskab.

I forbindelse med evakueringerne fra Afghanistan aktiverede den finske forsvarsminister NORDEFCO's krisestyringsmekanisme. På mødet havde mine kolleger og jeg gode og konstruktive drøftelser, og i parantes vil jeg også sige: Hvor var det fantastisk i en krisesituation, som evakueringerne fra Afghanistan var, at se, hvordan de nordiske lande hjalp hinanden.

Sidste år blev krisestyringsmekanismen aktiveret tre gange vedrørende Irak og covid-19. Siden mekanismen er blevet oprettet, er den blevet aktiveret fire gange, og det illustrerer meget fint potentialet ved det nordiske forsvarssamarbejde.

Finland har også haft fokus på totalforsvarssamarbejdet og styrket dialog mellem det fællesnordiske beredskabssamarbejde, Haga, og NORDEFCO. Beredskabssamarbejdet er i de øvrige nordiske lande placeret i enten indenrigs- eller justitsministerierne, og i Danmark er Beredskabsstyrelsens arbejde en del af Forsvarsministeriets opgaveløsning. Derfor har det været meget nyttigt at styrke båndet mellem civile beredskaber og forsvaret i Norden.

Et af fokusområderne i NORDEFCO's Vision 2025 er at styrke nordisk samarbejde om forsyningssikkerhed. Erfaringerne fra de seneste år, ikke mindst med pandemien, viser, hvor afgørende det er at sikre forsyningssikkerhed. Det gælder på forsvarsområdet, og det gælder på beredskabsområdet.

Vi har også styrket det fællesnordiske materielsamarbejde. Det har været en særlig prioritet de seneste år, hvor vi i høj grad samarbejder om at benytte den Europæiske Forsvarsfond, EDF. Det skal ses i lyset af NORDEFCO's Vision 2025 om en aktiv og fleksibel nordisk forsvarsindustri. Det er afgørende, at vi også selv er i stand til at levere løsninger til forsvaret.

Så vil jeg sige, at vi gennem de seneste år er blevet langt bedre til at dele oplysninger og erfaringer på materielområdet, og vi har udvidet samarbejdet, så også vores baltiske kolleger kan indgå i det. Det finske formandskab publicerer i denne måned to rapporter om samarbejdet.

Det nordiske samarbejde udvikler sig hastigt i disse år og får større betydning for sikkerheden og stabiliteten i vores del af verden, og der er et stort udviklingspotentiale, som vi hele tiden skal blive bedre til at udvikle. Det kommer vi fortsat til at prioritere, og jeg vil sige, at vi står rigtig stærkt i en tæt alliance mellem forsvarsministrene i vores respektive lande.

Tak for ordet, men ikke mindst tak for samarbejdet til jer alle.