1963 Väinö Linna, Finland: Täällä Pohjantähden alla 3

1963 Väinö Linna, Finland: Täällä Pohjantähden alla 3
©WSOY

Om författaren

Väinö Linna föddes i byn Urdiala nära Tammerfors. Den tidigt faderlöse Linna fick försörja sig på diverse arbeten, men skaffade sig samtidigt en rik beläsenhet genom biblioteken. Hans genombrottsverk Okänd soldat är präglat av hans skrämmande erfarenheter som soldat under andra världskriget. 1959 utkom den första delen, Högt bland Saarijärvis moar, av romantrilogin Under polstjärnan som skildrar den finska torparbefolkningens liv från 1880-talet och framåt. Andra delen Upp trälar! utgavs 1960, medan den tredje romanen var den som belönades med Nordiska rådets pris.

Om det vinnande verket

Söner av ett folk kom att bli Linnas sista roman. Den handlar om tiden efter finska inbördeskriget fram till åren efter andra världskriget. Vi får följa människorna på torpet Koskela, där mellankrigstidens utveckling mot förbättrade levnadsvillkor tvärt avbryts i det nya världskrigets alla lidanden. Söner av ett folk är en kollektivroman i den stora realistiska berättartraditionen. Perspektivpunkten är konsekvent låg, läsaren erfar de stora händelserna och de moderna idéerna genom den inverkan de utövar på ordinära människor. De sociala och historiska insikterna drabbar därigenom så mycket starkare. Lägg därtill Linnas språk, så präglat av svett och arm mager jord.

Täällä Pohjantähden alla 3 (Söner av ett folk)

Publicerad av: Förlaget WSOY 

Publikationsår: 1962

Det här är vad bedömningskomittén sade

Nordiska rådets litteraturpris för år 1963 har tilldelats Väinö Linna för tredje delen av hans roman "Täällä Pohjantähden alla" (Söner av et folk), en mäktig vision av Finlands nyare historia, återgiven med gestaltskapande kraft i en konkret realistisk framställning. Skildringen avslutar ett stort episkt verk av betydelse för idédebatten i de nordiska länderna.