1977 Bo Carpelan, Finland: I de mörka rummen, i de ljusa

1977 Bo Carpelan, Finland: I de mörka rummen, i de ljusa

Om författaren

Finlandssvensk författare med huvudvikt på lyrik, men var även verksam som romanförfattare, dramatiker, barnboksförfattare, librettist, kritiker och översättare. Född och uppvuxen i Helsingfors, blev filosofie doktor på en avhandling om Gunnar Björling och har varit chefsbibliotekarie på Helsingfors stadsbibliotek. Carpelan återvände alltid till de stora livsfrågorna, våra mänskliga brister, missförstånd och tillkortakommanden. Han skrev till en början i en högstämd modernistisk stil, för att sedan via ett förtätat fåordigt skrivsätt till slut utveckla ett mera episkt generöst språk.

Om det vinnande verket

I de mörka rummen, i de ljusa genomvandrar Carpelan sina personliga erfarenheter – ­han var i femtioårsåldern då diktsamlingen utkom – och finner dem oskiljaktiga från den värld som omger honom. Med ord utvalda för sin exakthet och precision leder han läsaren genom sitt livslandskap, steg för steg rullar han upp sin familjs livshistoria som konstant förändrar sig liksom ljuset, vinden och molnen. I diktsamlingen bryts barriärerna mellan den yttre och den inre världen ned, och författaren konstaterar att han har bara sina rum – somliga mörka, somliga ljusa – att tillgå när han ska minnas, tala och dikta.

I de mörka rummen, i de ljusa

Publicerad av: Schildts Förlags Ab 

Publikationsår: 1976

Det här är vad bedömningskomittén sade

I en klar och stram lyrik förmår Bo Carpelan uttrycka samspelet mellan yttre och inre verklighet i en växling mellan dödsmedvetande och livskänsla.