16. Sessionens afslutning

Præsident: HENRIK DAM KRISTENSEN

Præsidenten: Vi er kommet til det sidste punkt på dagsordnen som er sessionens afslutning samt FASTSÆTTELSE AF TID OG STED FOR NÆSTE ÅRS SESSION.

Præsidenten: På indbydelse fra den Finske delegation i Nordisk Råd, foreslås det, at Nordisk Råds kommende ordinære session, den 69. session, holdes i uge 44 i Helsingfors. 

Det foreslås, at præsidiet gives mandat til at fastsætte hvilke dage i den aktuelle uge, som sessionen skal gennemføres.

Kan rådet godkende dette?

Svaret er JA.

Præsidenten: Nordisk Råds 68. Session er hermed afsluttet.

Tak for nu - jeg ønsker alle en god hjemrejse.

Vi siger tak til præsidenten for denne orientering om et spændende og travlt 2017. Vi går nu over til det sidste punkt på dagsordenen, fastsættelse af tid og sted for næste års session. På...