10. Lulu Ranne (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
10
Person
Speaker role
Presidiet
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Tack så mycket, herr president! Och tack till statsministrarna för att ni är här på vårt toppmöte.

Jag har en fråga till Norges statsminister Jonas Gahr Støre.

Det finska ordförandeskapsprogrammet understryker ett mer strategiskt och effektivt nordiskt samarbete. Vi har många värdefulla och naturliga gemensamma nämnare från vilka samarbetet växer. Vi är alla med i rådet och snart även i Nato, men inte i EU. Nordiskt samarbete är guld värt, men det måste bli bättre. Samarbetet måste förstärkas och utvecklas.

Hur ska vi börja? Ska vi börja med att skapa en nordisk cybersäkerhetsstrategi, energistrategi, civilberedskapsstrategi, kanske en kriminalpolitisk strategi eller något annat? Vilket skulle ni välja först? Tack.