112. (Inlägg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
112
External speaker
Tone Wilhelmsen
Speaker role
Talesperson för den Konservativa gruppen
Date

Gode kollegaer!

Det er positivt at Nordisk ministerråd prioriterer barn og unge i nesten alle sektorer. Barn og unges deltakelse er viktig på alle nivåer. Hvorfor er det det? Jo, først og fremst fordi beslutningene som fattes, blir bedre når vi faktisk lar barn og unge få medvirke reelt i saker som angår dem. For det andre trenger vi en ny generasjon som ønsker å være delaktig og ta del i samfunnet. Det blir de engasjert i når de får lov til å delta i prosesser.

Det vi for all del må unngå, er å smykke oss med og si at barn og unge prioriteres hvis vi ikke gir dem reell påvirkning i prosessene. Vi kan ikke bare gjøre noe for barn – vi må la dem være med.

Det finnes et forbedringspotensial i det redegjørelsen forklarer, for det kommer frem at flere sektorer ikke har analysert på hvilken måte deres område knytter seg til barn og unge. Jeg vil utfordre oss til å se nærmere på det. Jeg gjør det fordi vi fikk en god påminnelse i går av Anna Jensdatter fra Ungdommens Nordiske Råd om hvorfor det er viktig at barn og unge involveres. Hun fortalte oss hva vi er her for. Hun fortalte oss at de skal leve med de beslutningene vi fatter, og vår felles visjon om et sterkere, mer integrert og bærekraftig Norden, det er barn og unges fremtid – intet mindre.