136. (Inlägg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
136
External speaker
Peter Ester
Speaker role
Benelux parlament
Date

Mr. President, dear colleagues, a very good morning to you!

As Vice-President of the Benelux Parliament I thank the Nordic Council for inviting a delegation from our parliament to beautiful Copenhagen.

It’s an honour to participate in this summit together with my colleagues, Christine Bogaert, our Secretary-General, and Jef Van den Bergh, leader of our group of Christian Democrats.

I strongly feel that interparliamentary cooperation is extremely useful to strengthen the position of our parliaments.

The Benelux collaboration is seen as the experimental garden for European integration, and our partnership with the Nordic Council and the Baltic Assembly is a most successful example of cooperation between parliaments.

The exchange of best practices generates real added value that inspires our assemblies to draft strong policy recommendations.

During the plenary debate in the Benelux Parliament on climate issues last June, we learned a lot about how Nordic cities focus on climate and smart mobility.

Two weeks ago, at the Benelux conference on fake news, Angelika Bengtsson, vice-chair of your Committee for Knowledge and Culture, explained to us how the Nordic Council is addressing the challenge of fake news and disinformation.

One week ago, the second forum of the Benelux Youth Parliament was held in the Belgian senate. Young MPs debated on climate and sustainability. Encouraged by the traditions set by the Nordic Youth Council, resolutions adopted by the Youth Parliament will be seriously studied by the Benelux MPs.

Finally, Mr. President, next month the Benelux Parliament will discuss economic recovery trends. As the Nordic ministers already called for post-corona synergies between economic recovery and green transition last April, I am convinced that on this topic the Nordic countries can give us some solid input as well.

Thank you for your attention.

 

Skandinavisk översättning

 

Ärade ordförande, bästa kollegor.

Jag vill för det första tacka er för att ni bjudit in företrädare för Baltiska rådet att delta i Nordiska rådets session. Många frågor som diskuterades i går och som kommer att diskuteras i dag och i morgon är av stor betydelse för de baltiska länderna och för Baltiska rådet, bland annat frågan om säkerhet, men inte enbart den.

När det gäller covid-19 har situationen i de baltiska staterna under 2021 tidvis varit stabil, men under hösten har situationen förvärrats dramatiskt. Tyvärr har de baltiska staterna på senare tid haft den högsta frekvensen av covid-19-fall i Europa. Det har satt ett stort tryck på våra sjukvårdsväsenden och tvingat våra regeringar att återinföra restriktioner och till och med be om internationellt bistånd.

När det gäller de baltiska staternas samarbete i hanteringen av coronakrisen har vi visat bra exempel på effektiv samordning, snabbt informationsutbyte om den epidemiologiska situationen och nära personliga kontakter på olika nivåer. Baltiska rådet och dess utskott har också diskuterat dessa frågor regelbundet vid sina sammanträden. Samtidigt kunde vi göra mer på flera områden, till exempel genom att göra turistnäringen mer hållbar.

Våra länder, de baltiska och nordiska länderna, har gemensamma mål gällande såväl säkerhet, ekonomi och politik som intresset för att upprätthålla stabilitet, säkerhet och välfärd i och utanför Östersjöregionen. Även om alla ekonomier drabbats av coronaviruset råkade inget av de nordisk-baltiska länderna ut för finansiella problem under den första vågen.

Jag vill särskilt nämna den roll som vår gemensamma Nordiska investeringsbank spelar. Det ekonomiska stödet kom i tid, vilket bidrog till stabiliteten i regionen. Vi samarbetade bra när det gällde att hämta hem våra medborgare, vilket var en aktuell fråga i början av pandemin.

Bästa kollegor, vi kan betrakta coronakrisen som ett test för vårt samarbete i den nordisk-baltiska regionen. Sammantaget visade krisen som vi alla har upplevt att nära relationer mellan de baltiska och nordiska länderna fortsättningsvis är ett mycket viktigt verktyg för att uppnå gemensamma mål. Vi bör erkänna och dra nytta av den geografiska närheten och de djupa band som vi delar med varandra för att klara den pågående pandemin och komma på rätt spår igen.

Därför är vi, de baltiska länderna, i det pågående mycket svåra läget tacksamma för den hjälp vi fått av de nordiska länderna. Mitt land, Lettland, är särskilt tacksamt mot Sverige och Finland som nyligen levererade extra utrustning för vård av coronapatienter till stöd för sjukvårdsväsendet i Lettland.

Tack så mycket.